Духовно лечение

Духовното лечение е основано на вярата и положителната енергия. Не на религия, а на вяра. Може да се помага и на нерелигиозни хора, стига те да нямат зла умисъл и да идват с искрено намерение да се пречистят и да се избавят от болестта. Не е нужно да се разбира сложният механизъм на лечението, достатъчно е лекуваният да синхронизира психиката си с процеса на лечение, за да позволи постигане и затвърждаване на положителните резултати.

Лечебната енергия е сила, която не се вижда, но се усеща. Тя идва от Бога. Лечителят е избран да приема и отдава енергията на онези, които имат нужда от нея. Тя се пренася върху болното място и извършва необходимото за лечението, направлявана чрез лечителката, на необходимото ниво. В зависимост от състоянието на болния и неговото заболяване, всеки се намира на различно духовно, енергийно и емоционално ниво, в което се коренят причините за болестта.

По време на сеанс, чрез Вера се канализира лечебна енергия, идваща от Земята и от по-висши измерения. В лечението участват светии, ангели, лечители от по-напреднали цивилизации (напр. от медицински център на Сириус, намиращ се в седмо измерение). Използва се и потенциалът и опитът на починали земни лекари, които незримо съществуват и продължават да са отдадени на каузата на лечението. Много от лекуваните усещат или „виждат“ присъствието на лечителите, с характерната атмосфера на любов, светлина, доброта, хармония, пречистване и възвисяване, която внасят сред хората – усещането, че сме „у дома“. Към лечението се пристъпва, когато всички участващи в процеса лекуващи са постигнали съгласие за вида и начина на лечението, които винаги са индивидуални. Прилагат се техники и апаратури, някои от които са познати, а други – непознати на Земята. Всичко се случва на астрално и духовно ниво, докато пациентът е в отпуснато и медитативно състояние, като се пренася в по-горни измерения, където се провежда лечението. Оттам резултатите се пренасят във физическото измерение. Точно затова, нагласата и желанието на лекувания са изключително важни за подпомагане на процеса на изцеление. Ако някой не е готов за такъв вид лечение, той или тя сам ще се откаже. Може да се помогне на всяка болест, но не и на всеки човек.

Лечението протича на няколко етапа:

Първо, задължително се прави основен преглед на цялото тяло, изследване на кръвните телца и на изходното състояние на клетките и тъканите и на по-фините тела на пациента, които живеят в по-високи измерения.
Второ, открива се най-болният или най-податливият на заболяване орган и започва подготвителна работа над него. Всеки орган е неизменно свързан с останалата част на тялото. Затова понякога се налага временно да се преустанови лечението на болния орган, за да се подобри състоянието на друг орган, от който зависи цялостното оздравяване на индивида.

След това започва същинската дейност. Ако има нужда, болният се оперира безкръвно и безконтактно. В повечето случаи, операцията не е еднократна, а многократна, за да не се натоварва организмът и да му се даде възможност да усвои резултатите. Може да включва почистване, изрязване, изправяне (на изкривявания), стопяване или умъртвяване на част от болното място (напр. на тумори, камъни в бъбреците и жлъчката и други неестествени израстъци и образувания в тялото), временно вграждане на импланти, а впоследствие изваждането им (така както правят понякога и земните лекари, но от други материали и с други енергийни свойства), заздравяване и регенериране („събуждане“) на тъканите чрез активиране на заложения в тях генетичен (Божествен) код (включително чрез светлинни и звукови вибрации), работа върху кармични и емоционални наслоявания и пр. Лекуваният обикновено усеща, че върху болното място се работи. Често тези усещания се съпътстват с болки, леки убождания и др. характерни дразнения. При по-тежки манипулации и операции се прилагат и упойки – болният като че ли заспива и не усеща болка, понякога може да усети изстудяване на лекуваната тъкан. Не остават белези и няма никакви негативни странични ефекти.

Лечението е продължителен и непрекъснат процес, в зависимост от тежестта на индивидуалните здравословни отклонения; понякога може да продължи с месеци. Протича не само по време на сеанс, но и след него, от разстояние, в ежедневието на лекувания, без той/тя да имат някакъв ангажимент, освен да поддържат позитивно състояние на духа си, за да възприемат по-пълноценно оказваната им помощ. Лечението завършва, когато всичко в тялото (органи, системи, клетки) е излекувано, почистено и подредено във вида, в който е създадено да функционира /тук не става дума за напълно възстановяване на някои проблеми, настъпили в резултат на възрастови изменения/.

Всички болести идват по път, за който хората имат своите предположения. Същият този път се изминава обратно при духовното лечение. Начинът на зараждане и начинът на разграждане са сходни.

Вера има способността да лекува и от разстояние. Мислено, с молитва, тя се пренася при болния, за който е известена от неговите близки или който също се е помолил. По този начин /с мисъл, молитва и насочено действие/ тя му предава енергия. Присъственото лечение, личното общуване между Вера и болния обаче е много важен елемент при лечението. При него се постига пряко и непосредствено преливане на енергия. Индивидът от своя страна или приема тази енергия, или не. Това зависи не само от желанието и състраданието на Вера, но и от вярата и от специфичната степен на заболяването на пациента. Понякога не се осъществява необходимата връзка, въпреки че Вера дава с голяма любов всичко от себе си. Намесват се независещи причини и от двете страни, като например неправилно лечение със стандартните методи на официалната медицина; много напреднал стадий на заболяването с необратими възможности и пр.

Често, по време на груповите сеанси, някои от присъстващите, които са в по-добро здраве, в медитативно (но напълно будно и психически осъзнато) състояние откликват на спонтанно възникналото желание да подпомагат и ускоряват процеса на лечение. В повечето случаи те правят интуитивни масажи, подходящи раздвижвания на блокирани центрове, пренос на енергия от Вера и пр., под ръководството на Лечителите. Понякога помощниците поемат (доброволно) болките върху себе си от друг присъстващ, който е в по-тежко състояние, или чрез тяхното по-здраво тяло се извършва манипулация, която другият предвид състоянието си трудно би понесъл върху собственото си тяло. Така, с работа върху здраво тяло, се пренася ефектът върху болното място на другия, без това по никакъв начин да навреди на здравия.

По време и след приключване на лечението, хората трябва да спазват здравословен начин на живот и да се стремят да запазят и възпроизвеждат положителната лечебна енергия, която са получили. Умът и психиката трябва да се поддържат в максимално балансирано състояние, да се отделя повече време за почивка и тялото да се щади от претоварване, както след обикновена операция. Всеки трябва да разбере цената на здравето! Добрият живот и доброто здраве са във вашите ръце – те са въпрос на избор. Скъсайте с неприятните емоции, с неприятните хора, с всичко, което ви носи напрежение! Освободете се духом и телом от всички отрицателни енергии. Те са врагове на здравето и на всички хора. Така духовното лечение лекува не само тялото, но и личността, води към по-пълноценен начин на живот; не само лекува, но и подпомага и направлява индивидите в посока към тяхното духовно осъзнаване и извисяване – толкова, колкото всеки е готов и има желание и воля за живот и усъвършенстване.

Вера е поела с радост и смирение кръста на своята мисия. Наясно е, че е неизбежно по пътя да среща препятствия. Приема с любов и благодарността, и недоверието от околните, като уважава правото на всеки на личен избор дали и в какво да вярва и как да постъпва. Както споделят благодарните пациенти, степента на вярата в Бога и в помощта на Лечителите, търпението и разбирането, което проявява всеки от тях, в голяма степен определя крайния резултат от лечението и неговата трайност. Характерно за духовното лечение е, че то е взаимен процес – колкото от Лечителите чрез Вера, толкова и от нагласата на лекувания. Сам Господ уважава волята на индивида и без неговото съгласие и доверие не си позволява да изпраща лечение и просветление там, където не са искрено и безкористно пожелани. Моля, разберете правилно този процес – той не е в противоречие нито с медицината, нито с Църквата, не ги отрича, а ги допълва чрез помощта на фините измерения и добронамерените сили, изпращани ни от Бога посредством различни канали.

Вера или Леля Вера, както всички я наричаме, е отворила вратите на дома си за всеки, който има нужда от духовно лечение. Сеансите се провеждат групово, всеки ден от седмицата (без неделя) от 10 до 12 ч., на посочения адрес за контакти.

 

Вашият коментар

Name and email are required. Your email address will not be published.

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>