Важно послание от Юли 2013 г.

В това послание се казва, че храмът е Книгохранилище, Център за просвещаване, беседване, вероучение и проповед. Казано е, че за началото на строежа съвместно можем да съберем средства. Даден е чертеж на три концентрични кръга един в друг, като в централния, най-вътрешния, е нарисуван стълб от светлина. Това е портал или проход. Казано е, че порталът се свива и е необходимо да се вгради в кръгла колона в центъра на храма. Посетителите, които прегърнат колоната с вяра, ще се изцеляват и ще преминават в следващото измерение. На нея да бъде изписан в едър ръст образът на Спасителя в поза с отворени обятия като статуята в Рио де Жанейро. На него да се покланяме и той да ни посреща.

При тази колона ще се случват чудеса и много хора ще повярват и ще искат да помагат за дострояването на храма. Ще идват и хора от чужбина с възможности и контакти. Време хората да разберат, че Бог е сред тях и им помага.

Мястото – Ратиките, е енергиен център за връзка между Земята и Небето. Там в недрата на земята е вложен генератор и се пази знание, което постепенно ще бъде разкривано и предавано на хората. Някои ще виждат историята на човечеството – такава, каквато не е писана. Ще се даде да се пише нова книга със стойността на Библия или Завет за Новото време: не от един, а от мнозина.

Вера отвори канала. Я изпълнява мисията си кротко и отговорно. Мнозина трябва да я последват. Новият човек не се нуждае от посредници пред Бога, но ще бъде благословен с приятели и водачи, като нашата Вера.

Всеки да се моли и да пита как да бъде полезен за каузата. И ще му се даде. Да няма сравняване помежду ви. Да има братство и любов. Вера е вашият фар. Ще се разгръщат способностите на всяко човешко същество. У вас ще се отворят високи качества, на каквито не сте и предполагали, че сте способни. Останете чести и ги влагайте за светлината.

Дарове много ще се излеят върху вас – обречете ги на Бога и в служба на доброто. Раздавайте светлина и не търсете отплата. Отворете сърцата си и не се страхувайте, че някой може да ги нарани. Останете над страха и болката! Живейте в радостта!

Човек на име Чолаков, Добромир, Стоян, хора с буквата „В“ ще помагат. Българин, който е едновременно и в чужбина. Някой, който в миналото е излекуван по чудотворен начин – може и не при Вера, и пази вярата жива. Чака момента да я изяви.

Все повече хора ще се учат сами да се лекуват и да поддържат баланса. Болестите са проявени пороци или блокажи. Те трябва един по един да отпадат. От време на време да си повтаряме: „Благодаря ти, Боже, че си сред нас! Слава тебе, Боже! Мир и светлина на човеците! Малък съм аз пред Тебе, но голяма е любовта ми и нека тя да пребъде!

Посланието от Светлите сили е прието при Леля Вера от присъствали на сеанса.