Лечителката Вера Тодорова

Докосването до невидимия свят

 

Навярно мнозина категорично ще отхвърлят подобни реалности, но за други те ще събудят размисли и просветление по редица проблеми. Контактът с невидимия свят и произтичащите от него чудеса дават отговор на въпросите за необятната му енергия и богатство, за невидимото пространство и неговите Сили.

Последното десетилетие на 20 в. отбеляза появата на редица контактьори, на хора с необикновени способности и усещания, дори с феноменални възможности. Подобен е и случаят с Вера Тодорова, която влиза в това множество като избраница на най-висшите Сили от Всемира – като лечителка, като транслатор на енергия с лечебни свойства. Характеризират я като източник от земен произход на слънчева енергия за лечение на земни същества.

Вера Михайлова Тодорова е родена на 22.11.1936 г. в с. Балдево, община Гоце Делчев. Икономист по образование, майка на двама сина и баба на трима внука. Свръхестествените й способности се проявяват едва около края на петдесет-годишната й възраст. Избраница – да, но защо точно тя? Този въпрос продължава да вълнува Вера години наред. Отговорът от Астрала е точен, лаконичен и ясен – заради нейните личностни качества, човешки добродетели: скромност, отзивчивост, състрадателност и любов към хората.

Първите необичайни усещания Вера получава в църквата „Света Неделя“ в София, пред иконата на Свети Мина. С огромна сила тази икона привличала ежедневно Вера, карала я да ридае. Плачът продължавал няколко минути, след което всичко тръгвало по обичайния път на ежедневието и житейските ангажименти. Един ден в очите на Св. Мина Вера съзряла две светлини с яйцевидна форма, оцветени в оранжево и зелено. Постепенно те започнали да се издигат нагоре към купола на храма. Изумлението на Вера растяло. Не смеела да сподели с никого своите видения и душевни въжделения. На Черешова Задушница Вера отново отишла в църквата, застанала пред иконата и овалните светлини се насочили към нея. Почувствала необяснима студенина и тръпки по тялото си. Сънищата й преминавали в търсене на иконата или видения на двойнствения образ на Св. Мина – като воин на бял кон с кръст в дясната ръка или като светец с копие в лявата ръка и кръст – в дясната. Усетът за чуждо присъствие, за тропот и разговор все по-често спохождал съня на Вера. Виждала главата си разтворена на тила, чувствала дискомфорт или унес като от упойка. Една сутрин дори видяла, че косата над ушите й е подстригана, но видими остатъци от косми нямало никъде. Изумлението растяло, страхът й пред неизвестното и желанието да сподели с някого се увеличавали, но било невъзможно, защото всеки би я помислил за психически неуравновесена. Подготвителната работа обаче продължавала с различни средства, които още повече я озадачавали.

Първите лечебни излъчвания усетила пред смъртното легло на брат си, болен от цироза, в родното си място. Съвсем непреднамерено, Вера хванала батко си за безжизнената ръка, след което той започнал да я моли за този допир, заспивал успокоен и събуждайки се отново търсил тази близост. На сутринта болният се „ококорил“, пожелал да закуси, да чуе новините по радиото, докато след няколко дена чудото станало. Болният възстановил жизнения си тонус. Едва тогава роднините започнали да свързват присъствието на Вера до брат й с биотокове и свръхестествени сили.

Способностите на Вера са разнопосочни, но тя първоначално ги задържа. Присъщата й скромност потиска самоувереността. Страхува се да не сгреши или да не подведе някого, макар че интуицията й не я изоставя. Усеща връзката между нея и Висшия разум. Постепенно разбира, че дадените й от Бог лечебни способности трябва да предава на нуждаещите се. Вера не отказва среща с никой болен, но невинаги среща равностойна ответност от желаещите да бъдат излекувани. Мнозина не могат да приемат вярата в Бога като средство за изцеление и безуспешно търсят материалистичен отговор на духовните явления. Те са склонни да отричат или обругават това, което не могат да познаят. Със скептицизъм отхвърлят възможни психически нагласи за лечение на болестите на душата или на физическото тяло. Но невероятните резултати с безкръвни операции, с визуално присъствие или дистанционно лечение на болни ще накарат мнозина да променят хода на мисленето си и да ревизират редица свои разбирания за невидимия свят и неговата сила на въздействие върху видимия.

След като се върнала в София, Вера решила да посети някакъв курс за „обща култура“, както се казва. Отишла при Игнат Игнатов и д-р Желязков, които по това време организирали и ръководили курсове, свързани с феноменални явления. Един ден, докато си водила записки, ръката й започнала да пише сама. Автоматично тя изписала „Остави се на съдбата! Тя ще ти донесе исканото от теб пожелание.“ – подпис, Карин. Споделила случилото се с г-н Игнатов, който я успокоил и насърчил. Уверил я, че е възможно да види визуално Карин, да разговаря мислено с него. И тогава започнала да контактува с него, посредством автоматично писане. Пишела на чист български език, но с по-различен почерк от нейния собствен, без препинателни знаци, с повторения на някои мисли по три пъти. Ясно виждала и образа му. Постепенно Вера започнала да си изяснява много от мистериите на невидимия свят. Карин й помагал да се пребори със страховете и съмненията. Оказало се, че невидимият помощник е сродна душа на Вера от минали прераждания, живял е на Земята като лекар, а настоящото му превъплъщение е на планетата Сириус (да, Сириус е планета, а не звезда).

„По-късно се убедих – споделя Вера – че Карин изпълнява задача, поставена му от Всевишния. След многобройни увещания и настойчивост за предоляване на моята плахост, Карин с упорство и последователност ми внушаваше да остана спокойна, да не забравям, че имам дарби, дадени ми от Бог, и че няма да ми се случи нищо лошо. Уверяваше ме, че ще стана голям лечител, че с моята енергия ще мога да помагам за отстраняването на множество болести. Още по-невероятно ми звучаха думите му, че ще съм в състояние да извършвам т.н. „безкръвни операции“, че ще лекувам от дистанция, само с мисъл (без дори да съм видяла болния). Всичко това ме шокираше, разсъждавах, търсех логични отговори, изживявах вътрешно раздвоение. Борбата между тайнствената загадъчна сила и реалността продължи доста дълго, докато най-накрая приех (с вътрешното си чувство) Божественото като предзнаменование и дълг. Зачестиха неестествените ми състояния. Ръцете ми натежаваха, температурата ми се променяше, започнах по време на сеанси да усещам върху себе си болки, каквито никога не съм имала. Първоначално имах усещането, че подсъзнателно виждам болните органи, но тъй като нямам медицински познания не бях в състояние да поставям диагнози. Чувствах, че не бива да си превишавам правата. Аз съм посланик-лечител с енергия, благодарение на която болните могат да „преминават“ в друго измерение, в невидимия свят и там да бъдат лекувани. Като потвърждение на казаното е състоянието на унес, в което изпадат присъстващите, и ореолите сияещи около ръцете или тялото на болните. Често те споделят, че са били извън тялото си за известно време, упоени, в невъзможност да си движат и да говорят, макар че са чували какво говорят околните.

Мой покровител е Свети Мина. Молбите си за изцеление отправям и към Бог Отец, Иисус Христос и Светия Дух. Много често виждам в материализиран вид Бог и светците, Света Богородица, Свети Иван Рилски, Свети Николай Чудотворец, Баба Ванга и др., които ми помагат в лечението и „присъстват“ на сеансите. Убедена съм, че това не са просто видения, а Висше духовно присъствие. Затова отдавам енергията си на хората с много любов и съчувствие, с горещо желание да бъдат излекувани. По душа съм много чувствителна и тази ми природна даденост ми помага бързо да синхронизирам душата си с тази на другите. Получава се „мост“ за лечение, по който Божиите сили се доближават до болните или обратно – болните се доближават до божественото. Често виждам лекарски екипи, болнична обстановка, апаратура, които в момента се използват за лечението на болен орган или локализирано лечение.

Мисията на Карин не приключи само с моето убеждаване, че мога и трябва да лекувам. Нощем той ме обучаваше. Отвежда ме в болнична стая, разрязва коремна кухина, бял дроб, бъбрек и пр. и ме кара аз да бъркам вътре и да се запозная с подробностите. В други случаи, посредством писмения контакт, той ми казваше как и къде да си поставя едната или другата ръка, колко сеанса да направя, разкриваше ми диагнозите на болните. Според мен, една от особено важните задачи на Карин беше да ми предаде посланието от Всевишния за построяване на манастир на името на Свети Мина в местността „Ратиките“ в моя роден край, заедно с балнеолечебница. Приех с голяма отговорност този ангажимент и съм уверена, че ще изпълня обещаното пред Бог.

Сигурно няма да е безинтересно, ако Ви разкажа за нощното си „пътуване“ с изход – прозореца на спалнята ми. Една нощ в семейната ми спалня пристигна Карин и каза: „Хайде да тръгваме!“ Усетих как се измъквам от тялото си и заставам на отворения прозорец. Започнах да размишлявам с безпокойство, че евентуалното събуждане на съпруга ми би предизвикало скандал /не се сещах, че физическото ми тяло е останало в леглото/. Все пак излетях нагоре с Карин. Чувствах се като волна птица с неописуемо красиви преживявания. Стигнахме до един остров, в една много хубава къща, окичена с много цветя по прозорците. Тръгнахме по един дълъг коридор и там срещнах Бог-Отец. Той ме погали по главата. Наоколо имаше болни хора. Карин остана при тях, а мен изпрати с един друг мъж, който ме придружи по обратния път. Но пътят не беше същият. Минахме през моето родно място и отново огледах местността, на която трябва да построя манастира. Бързо прелетях и отново се озовах на прозореца на апартамента ни. Стигнах до леглото, но тук като че ли започна един кошмар. С голямо затруднение се вмъквах в тялото си. Имах усещането, че в един тесен чувал трябва да вкарам нещо широко и голямо. Най-накрая всичко приключи успешно. Събудих се. Съпругът ми спеше спокойно и нищо не подозираше.

Изобщо нощите ми се превръщаха в поле за експерименти. Вече престанах да се изненадвам, когато сутрин се събудя с някаква подутина или белег. Така например, между веждите ми, над третото око се появи удебеляване, което впоследствие не изчезна. На тила ми бе вграден някакъв „тампон“. Вследствие на свръхестествената намеса и работа по лявата ми плешка, 7-8 дни лявата ми ръка бе скована и изпитвах страхотно силни болки. Когато попитах Карин защо се получава така, той отговори, че тези приставки са подготовка за оперативна дейност върху болни. Свикнах с тази „изследователска и приложна“ дейност върху моето тяло и я приемах без притеснения, особено след като виждах резултатите от нея. Стори ми се, че съм направила чудо, когато извърших операция на язва по телефона на Катя в Кюстендил. Лично от потърпевшата може да разберете как е станало това и какъв е бил резултатът. Все пак, исках да получа по-подробна информация във връзка с работата по моето тяло и зададох въпрос на Свети Мина. Исках да чуя от него защо се получават тези изменения по тялото ми. Отговорът беше следният: „Да, поставяме т.нар. от вас „допълнителни устройства“ в тялото на Вера. Това е така, защото ние извършваме предварителни проучвания първо в тялото на Вера, а после работим с тялото на болния. Анализираме резултатите, получени от Вера и едва след това започваме същинското лечение на болния. Тя вече е усетила това, знае за всички анализи и затова е абсолютно сигурна, че няма да се стигне до неприятен инцидент с болния. Резултатът при нея и при болния е един и същ. Тя предварително знае изхода, макар и да не знае подробностите около лечението. Вече казахме, че върху Вера се правят анализи, т.е. върху нея се изследва поносимостта на лечението. Ние трябва да сме абсолютно сигурни и едва тогава започваме лечението. Всичко започва с Вера. Тя е наш представител на Земята. Анализите върху Вера правим винаги през нощта – време за покой на нейното тяло. Отзад на главата (над врата) преди известно време й поставихме тампон, който е нужен да действа при определени ситуации. От една страна, той е нещо като защитен пояс за самата нея, а в други случаи осигурява много енергия (например, когато има да лекува едновременно няколко души с тежки заболявания, тя се нуждае от голямо количество енергия).“


 

28 comments on “Лечителката Вера Тодорова

 1. Към лечители и врачки съм проявявала недоверие ,но за първи път,от самото начало ,когато при мен достигна информация за лечителката Вера повярвах БЕЗУСЛОВНО в нейната дарба и лечителски способности.Изпитах любов и доверие към нея и без колебание бих отишла при нея лично или да пратя скъпи за мен хора за да им помогне.И аз като нея изпитвам голяма любов и упование към Св.Иван Рилски и Св.Мина.Може би защото сме родени на една и съща дата?!

 2. Аз ходих за пръв път днес и трябва да ви кажа,че има някаква сила в тази жена.Ако не ми вярвате,елате и вижте сами.Ще останете много изненадани ,като мен.Всичко се случва в реално време и ти оставаш изумен.Задаваш си въпроса,дали е реално всичко това?
  .Останах изумена!!!!

 3. Много интересно! Гледах клипът при Кулезич, но много странно никъде не открих на човек мнение, че е претърпял такава интервенция и е останал доволен. Освен това, никъде не се споменава, каква е сумата, с която човек се разделя със заболяванията си. Има 1 статия публикувана и после пренаписана, но само положителни коментари. Явно отрицателните се трият. Да видим моят коментар дали ще се появи на сайта.

  • Здравейте, госпожо Живкова. Благодарим за интереса Ви и се надяваме, че информацията, предоставена в раздел “Медиите за нас”, както и “Споделени случаи” в сайта, ще Ви разсеят съмненията Ви. Щастливи сме да отговорим на конкретни Ваши въпроси. Приятен ден!

 4. Познавам Вера Тодоров от сеанси от преди 18 г. Тя е феномен и лечител . Аз съм мед.сестра и твърдя , че на синът ми бе направена такава безкръвна операция на бъбрек пред очите ми! Ако някой проявява интерес за подробности да ми пише на емейл поща ,ще обясня подробно Тя е уникална и не е мошеник. Ануша Раденкова

 5. Аз съм една от тези, които е посещавала многократно леля Вера 1998 год.
  Имаше здравословен проблем мойто момченце. И къде ли не ходихме преди това на изследване, рентгенови снимки и какво ли не с наще медици- “доктори”, но нито диагноза нито лечение. При леля Вера след няколко сеанса той не само се излекува, но той започна да вижда невидимите лекари и светци, които го лекуваха.
  Аз присъствах на операция на една зъболекарка от Кюстендил, която след сеанса имаше следа от разреза на гърба, който изглеждаше като вече зараснала операция., след сеанса тя сподели, че е видяла господ облян в светлина.
  При леля Вера всичко е истинско! И още нещо, когато я посещавахме аз бях безработна и тя не позволяваше да оставя и левче пред иконите.ЛЕЛЯ ВЕРА Е НАИСТИНА БОЖЕСТВЕНА!!! Обичам я и съм и благодарна.

 6. имам нужда от помощ но немога да отида вСофия поне 2-3 сеанса може ли по телефон а после на място предварително благодаря

 7. Здравейте, някой би ли споделил каква е цената на един сеанс и колко продължава?

 8. Да жива и здрава леля Вера и всички хора около нея. Благословена да бъде тя и тези, които помагат с Божията сила и любов!!!Защото ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА СА СПАСЕНИЕТО!!!

 9. Здравейте, за да се направи сеанс при Вера, каква е процедурата. Звъним и уговаряме час, отиваме директно на адрес…Очаквам Вашият отговор, тук или по имейл адрес. Нуждаем се от помощ! С най-добро пожелания!

  • Здравейте!
   Може да се свържете с нея по начините, описани в “Контакти”, и тя ще изясни процедурата.

 10. Здравейте,

  Извършва ли се лечение по телефон или е наложително физическо присъствие?

  • Здравейте, Лиляна. Това е вариант, да. Най-добре би било да се свържете с нея на телефон 0885746178, за да уточните от какво лечение се нуждаете.

  • Здравейте, Еди. Да. Моля, позвънете и на телефон 0885746178 за допълнителна информация.

  • Здравейте, да. Моля, вижте в раздел “Контакти” допълнителна информация.

 11. Здравейте,интересувам се дали приема Вера , като става въпрос за майка ми, която е трудно подвижна и да си запазим час?

  • Здравейте, Боряна. Да, приема. Не е необходимо да запазвате час, груповите сеанси са всеки ден без неделя от 9 до 12. Моля, вижте в раздел “Контакти” допълнителна информация.

Вашият коментар

Name and email are required. Your email address will not be published.

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>