Съпреживяно при леля Вера на 17.10.2019 г.

Денят е свързан със Свети безсребърници Козма и Дамян Аравийски и енергията се проявява през тяхната икона, като се работи директно на терен в храма върху очния нерв, свързан с третото око. Реактивация на очния нерв за подобрено възприятие на светлината.

Въдвори се тронът, креслото на свободата в храма на Земята и в храма на човешките същества, който е в сърцето на тялото им. Това стана чрез механизъм на т. нар. Божествен кран (кулокран), който се реактивира и обнови. На телесно ниво той представлява взаимосвързаност под формата на кран между сърцето и мозъка. посредством кръвоснабдяването. Представлява по принцип автоматизирана система за повдигане на товари, рашифроването им и разширението им до физическото ниво на проявление в материята и втъкаването им в организмите. Нарича се кран на Христос или Божествен кран. Представлява кулокран – съчетание от кран и кула. Откопахме го от земята и го въдворихме за Божествената му функция т. е. го реактивирахме на физическия план. На планетарно ниво той е свързан с най-високата планинска част на Хималаите – Джомолунгма. Едновременно се рестартира механизмът на този кран в човешкото тяло и на планетно ниво. Той е вроден механизъм на саморегулация, самолечение и самовъзстановяване чрез Духа, посредством Светлина, която напоява сърцето и мозъка и през кръвта се доставя до органите и реализира в тях изцерението. Този механизъм наподобява оседлаване на коня – човек. Духът или висшия „Аз“ е ездачът, който обновява и одухотворява човека. Оформи се картина на креслото в неговия духовен облик върху леля Вера. Торсът облегалката или същинската част на креслото е изградена от Св. Дева Мария, в чието лоно е Исус Христос, като на иконата Знамение. Дясно рамо или дясна ръка е Св. Мина, дясна длан или дясна ръкохватка е Св. Козма, десен крак е Св. Димитър. Ляво рамо и лява ръка е Св. Николай, лява ръкохватка или лява длан е Св. Дамян, ляв крак е Св. Георги. Върху лявата длан на леля Вера се отпечата енергийно Св. Дамян, а върху дясната длан – Св. Козма. Исус Христос се проявява понастоящем при своето второ пришествие и на практика в осмото си проявление на Земята именно чрез Св. Козма и Св. Дамян  – Свети безсребърници и лечители, олицетворение на целебната сила и мощ на Бог. Те са двамата архангели, които го носят на ръце между тях при това му проявление.

Кулокранът е и радиорелейна станция за втичане на Божествена енергия в тялото на организмите през кръвта от сърцето, която по-нататък оросява мозъка и активира оздравяването на боледуващите органи и системи. Работи се върху лявата половина на тялото на леля Вера, което искри в лъч от светлина. Концентрира се енергия в междинния мозък,  в хипоталамуса и хипофизата. Тази част от телата е унаследена от Светия Дух и от Божествената Майка. Така се одухотворява материята чрез посочения и онагледяван механизъм. Кранът е на практика и антена – кула за пряко и непосредствено заземяване на енергия и светлина от Духа в тялото, което той обитава, своего рода гръмоотвод. Това става основно през хипофизата и хипоталамуса на телесно ниво. Даде се също така картина на целия опорно-двигателен апарат на човешкия организъм – проява на нова скелетна структура. Въдворяване на обновено кръвообразуване и кръвен синтез, одухотворяване на съставните елементи на кръвта. Христос и Христовата енергия лекува боледуващите органи и системи именно чрез кръвта и нейните съставни елементи. Осигуряването на този тип кръвоснабдяване втича новите светлинни органи в плътта и ги вгражда с цел оздравяване. Възкръсва огнената природа на човечеството. Всъщност, плътта става огнена чрез Христа, пречиства се и се обновява, става здрава така както е създадена по първичен замисъл от Твореца. Човек свети и става светлинен човек или светещ човек – човек – слънце.

/Получено и записано чрез Петър Д./

Съпреживяно при леля Вера на 15.10.2019 г.

Спусна се от високото измерение камбана на мира и се възкачи през храма на Св. Мина в Балдево в храма на планетата Земя, като се окачи под номер 8 на покрива на света в камбанарията на планетарния храм на връх Джомолунгма. Чрез нея и през нея звучи зов за общочовешко помирение и планетарен мир. В нея отеква сърцето на Отца и е маркирана с насочен с върха нагоре равностранен триъгълник. Зовът на камбаната е „Мир вам“.

Втора камбана се приземи също през храма за църквата на Св. Архангел Михаил във Велико Търново. Това е храм на закрилата, на защитата, на водачеството. Храм на проправения път и въдворената справедливост и свобода на Земята. Новият водач в пустинята на освобождаващите се от духовно робство. Тя е камбана на безсмъртието, възнесението и възкресението. Зовът на камбаната е „Лазаре, стани и ходи“. Двете камбани в съвкупност, понеже са свързани с обща ос, изразяват и проявяват цитата от евангелието „Който възнесе себе си, ще се смири и който смири себе си, ще се възнесе“ (Матей 23;12). Камбаните са под номер 8 и 9 в звънарницата на планетарния храм Земя. Чрез тези камбани се проявява Христос на Земята, лекувайки я и проправяйки пътя на свободата в сърцата на съществата, които я обитават. Тялото на камбаната на мира и отливка от сърцето на леля Вера. Езикът е свъразн с Елохим Мир. Тялото на камбаната на възнесението е отливка от сърцето на леля Слава. Този ден е свързан с Георги Раковски. Той прави камбаните от светлина в качеството си на камбанолеяр на Бог. Той е майстор по камбанолеене – камбанолеене от душа и сърце. Съединителната тъкан на организмите се реструктурира под въздействието на тези две камбани. Нов сърдечен ритъм на живот се въдворява. Космичната любов се проявява именно в биоритъма, в пулса на сърцето в телата на съществата на земята. Чрез този механизъм плавно и постепенно се хармонизира и повишава честотата на планетарното и общочовешко ниво на проявление на живота. Направи се свръзка между планетарната звънарница на Джомолунгма, паметника на камбаните, изграден от Людмила Живкова и камбаната в храма на Св. Мина в Балдево, пазителка на който е леля Вера. На тази камбана пише „От Бог сътворено, за хората изградено“ и Вера е ръката на Бог. Звученето на тази камбана е в пълен сихрон с камбаната на паметника на Камбаните и тази в звънарницата на планетата.

Храмът – кораб на Св. Мина и храмът – кораб на Арх. Михаил вървят в тандем по пътя на реализация на духовната свобода на Земята и всичките й обитатели. През тях се осъществява новия изход на Земята на равнището на Божествената свобода. Камбаната на мира е бордовата камбана на Св. Мина, а камбаната на възнесението е бордовата камбана на Арх. Михаил, съответно в Балдево и във Велико Търново. Първата символизира умиротворение, уравновесяване и подредба, а втората – възнесение и възкачване.

Камбаната на храма е така заземена, че се чува по цялата Земя. Дарува се на всеки инструмента на неговото призвание и творческо съзидание или съратничество от Бог, като негов сътворец. При една от присъстващите дами това беше като символ копието на Св. Георги Победоносец.

Цветът на звъна на камбаната на мира е розово-бял. Нотата е До. На втората камбана е синьо-бял и нотата е Ре. Отляти са в райската леярна.

Забелязано бе и воденично колело, което е свързано със сърцата на всички хора на Земята, съпроводено с множество знаци и геометрични фигури – градивни елементи на съществуващата реалност на финото по-високо ниво.

Съвсем в началото се появи Свети Георги Победоносец на бял кон и покани човек от пристъстващите да седне зад него на седлото на коня, след което те се пренесоха заедно на терена на манастира в местността Ратиките край Балдево. Там именно бе дарено на жената копието.

Даде се съвсем в началото благословление със знака на Св. Троица – изправен нагоре равностранен триъгълник, насочен към дясното рамо на всеки един от присъстващите, зад който прозираха силуетите на Господ Исус Христос и Св. Козма и Дамян, свързани с върховете на триъгълника.

Осмото проявление на Христос е свързано с тяхната дейност като лечители, защото Бог се явява като миротворец и лечител. Целта е планетата да се освободи от болестите и да се умиротвори чрез силата на Духа.

/Получено и записано чрез Петър Д./

Пояснение от свободната енциклопедия Уикипедия:

Джомолунгма: „Богинята-майка на света“; на непалски: Сагарматха: „Високо в небесата“ е връх в Хималаите, най-високият от 14-те планински върхове осемхилядници, в Азия и на Земята. По известен днес на хората от запад като връх Еверест. Той е най-високият връх на Земята с височина 8848,20 метра.