Съпреживяно при леля Вера на 04.11.2019 г.

Понеделник – зелен лъч – Денят на Св. Преподобни Йоаникий Велики и Св. Свещеномъченик Никандър епископ Мирски и Eрмей Презвитер. Даде се знак на четирилистна зелена детелина и то множество от такива детелини под формата на клончета. Те слязоха от висшето измерение и се втекоха в храма и по-специално по стените му по вертикала. В подножието се забелязваха силуетите от светлина на Адам и Ева. Ева е запазила като спомен от Рая клонче от четирилистна детелина според легендите.

Този свещен символ се отпечата от всички страни на светлинния храм, заобиколен от колони от оранжева прозирна светлина. Детелината се трансформира в птица, онагледяваща Светият Дух, който под формата на бяла птица се сля с храма, като го изтегли и въздигна, заставайки пред абсидата с разперени криле. По този начин се онагледи на практика директното и пряко лечение на Земята и лекуваните същества чрез силата на Светия Дух. Наблюдаваха се оранжеви стълбове от прозирна светлина около храма и останалите сгради на обителта на Св. Мина. Показаха се също така множество храмове с гнезда с бели птици върху тях. Това е символ на Светия Дух, който свива гнезда в тези храмове и ги обновява по благ, изтънчен, извънредно нежен способ чрез светлина и любов. Чернилката и праха падат щадящо и храмовете при това взаимодействие изсветляват и побеляват като заискрява белотата им и яркостта на светлинните им тела.

Променя се картата на Европа и България. Реструктуриране на континента се заземява, като основните зони на втичане на светлината на Духът Свети с лилав и син оттенък или цвят са Алпийският планински масив и планината Бугараш.

Осъществи се отключване и сваляне на духовните вериги за множество пациенти с помощта на Светия Дух и при пълен енергиен освобождаващ капацитет на храмовата структура. Реализира се освобождаване от духовен хомот. След това местата, охлузени от веригите по образния врат на засегнатите същества, се третираха и измиха обилно с осветена обогатена с кислород вода от езерото Байкал, в което е обогатена енергията на Светия Дух. Извърши се помазване на охлузеното от веригите и лекуване на съществата от техния хомот.

За последен път в духовен план България е била окована в хомот от болшевиките в края на Втората световна война начело със Сталин. Такъв хомот е бил поставен и на другите окупирани от Червената армия страни от Източна Европа. С падането на Берлинската стена протича процес на отхлабване на веригите, но те не са снети, това предстои да се случи сега. България е първата от поредицата държави, която ще се освободи от този духовен хомот. Болшевиките са надянали такъв хомот и на самата Русия. Той затруднява и до днес нейното духовно пробуждане. Те самите като идеология са били роби на черните братя.

България получава освобождаване от хомота сега чрез Духа Свети. Видението с гнездата изобразява, че Той се поселва трайно в храма на Земята и в храма на Св. Мина. Това става заедно с множество готови и възприемащи го в неръкотворните си храмове същества, обитатели на планетата, между които и човешки същества. Яребицата е у дома си. Яребицата е символ на окриленият Дух на одухотворената планета Земя. Реализира се съшествие на Светия Дух в тялото на Вселената, Галактиката, Слънчевата система, както е онагледено в Библията и библейските евангелия. Това е на практика реализация на празника Петдесетница на планетарно и общочовешко ниво. Духът овеществява пророкуваното одухотворение, обновление на материята и нейното излекуване, изсветляване, преображение, възнесение. Реализира се подобно на озеленяване, раззеленяване чрез Духа Свети на материята, в която Той се загнездява. При това се създава усещане за спокойствие, мир, утеха, стабилност, щастие, любов ред и порядък.

Плавен преход към подреденост и справедливост в България. Бялата птица с клонче четирилистна зелена детелина в човката е символ на Завета със Светия Дух. Трите листа на детелината са символ на Св. Троица. Четвъртия лист е символ на късмет, щастие, на Божествената милост. Трите листа са също символ на Вярата, Надеждата и Любовта. Духът идва да донесе утешение и Божествената милост, да възстанови изгубеното чувство за щастие и хармония. Той днес реализира освобождаване от вътрешния затвор, облагородяване на тялото и отстраняване на веригите на злобата, похотта, страха и греха. Внася помилването чрез този способ.

Години ще минат, но със сигурност ще се осъществи това на физически план. България ще се освободи от духовен гнет и всички останали държави и народи отново за това деяние успешно и целокупно ще вдъхнови. Очистена и освободена от Духа завинаги. Мисията на Св. Апостол Тома е точно в това. Такава е мисията и на неговия народ – българския – народа на вярващите аналитични благи скептици. Същината на мисията е възкресение на духовността на планетата под егидата на Светия Дух – с мир, любов, светлина и свобода, чрез добродетелта. Оранжевото е цветът на добродетелта.

България възкликва: „Хомота свалих болшевишки. Отървах се най-сетне. Време беше за това. Най-сетне се сбъдна тази моя отколешна мечта!  Слава Тебе, Боже, Душе Свети, затова че хомота ми свали. Духът е вече трайно у дома в България, в лоното мое, чеда, поемете го в сърцата си. Светете“ – Майка България.

Света Екатерина придружава т. нар. политически разбор, който се онагледи по време на сеанса след направените избори в България. Нужна е сплотеност, сговор, праведност, а не злоба и жлъч. Тя тъжи със сълзи на очи за това, че вместо описаното, се е стигнало до втърдяване на позициите на политическата сцена. Създава се усещане за умиротворение, утешение, милост, спокойствие, стабилност в резултат на взаимодействието между духовете на действащите и минали политически лица по време на разбора. Очертава се плавен преход, съпроводен със спокойствие и стабилност в страната. Проведе се т.нар. политически разбор на духовно ниво. Осъществява се подаване на ръка между духовете на отговорните лица в името на доброто на хората и държавата. За съжаление на практика по време на изборите се получи отчуждение и конфронтация вместо опомняне, сътрудничество и допълване.

За да излекуваме болестите, лекуваме робството на вътрешно ниво при много души едновременно. Дева Мария плаче затова, че хората сами влизаме в такова духовно робство или нашите предци ни завещават това робство. Тя съпреживява болката и мъката на всичкото това страдание, неведение, лутане, гнет като истинска майка. Духът Свети осъществява възможност да се освободят всички, отворен е този път на помилването сега. Плаче за поробените.

Исус Христос казва, че по Негово време по същия начин е имало такова духовно робство, когато е бил в тяло. И преди и сега задачата е съществата да осъзнаят това, да поискат и да се освободят чрез Духа. „Идвам освобождение да въдворя“ – засвидетелства Духът Свети. Самата енергия носи сигнатура на пробуждане, стабилност, разкритие и изобличение, за да може да последва освобождение. На пълна мощност е целият храм и много интензивно зарежда този очистващ и освобождаващ ефект по цялата Земя с тягата на Светия Дух. Светият Дух идва с Неговия полог, за да се загнезди на Земята трайно, носейки чистота и свобода. Препоръчва ни се да съчувстваме, както Бог съчувства, особено на тези, които са попаднали в робство и не го осъзнават. Съпричастие и взаимопомощ.

Леля Вера съпреживява емоциите и болките на Майката Земя, плачейки за поробените деца. Вера диша съвместно със Земята, съпреживявайки нейните конвулсии, изхвърляне на остатъчната затворническа енергия от обителите на Духа. Освободи се достъпът на Христовата енергия да това, за което е предназначена. Някой беше залостил вратите. Даде се една голяма черно-кафява порта без ключ с две големи халки на вратите, през които имаше прекарана греда. Махна се, изпадна гредата, която залостваше портата. Тази врата има аналог вътре в нас. Това запрещение в съзнанието бе освободено днес.

„Никога вече“ – се излъчи като енергиен възглас на освобождаващите се. Хубаво е, че на енергийно ниво се постигна споразумение за стабилност до края на мандата. Духовната работа на България, която Бог й възлага, не  може да чака. България трябва да работи така, както Бог е отредил. Години ще трябват да се осъществи на физически план това, което днес се заземи.

Левски заявява твърдо, че всеки един, който се е освободил, е от огромна полза. Един по един ще се освободим и ще станем свободни проводници на Духа на Земята.

Картата на Европа също се даде, че ще се промени, но това ще бъде много трудоемък и нелек процес през предстоящите години. Насложи се в средата на картата езеро със синя вода, цялото пропито с енергията на Христос –дълбоко езеро. Водата от езерото създава усещане за покой, успокоение, утеха, мир. На физическо ниво това езеро е свързано с езерото Байкал. Правим връзка през храма с това много свято и чисто място. То е именовано така, както трябва, но от съображения за сигурност сега името още не може да се разкрие. Дава се видение, че водата от езерото е свързана пряко със Светия Дух. Това е езерото, в което се къпе Светият Дух – много красиво преживяване. Езерото обхваща всички обновени държави – то е по средата на картата. Байкал има аналогия вътре в нашия организъм. Представлява резервоар с благотворно въздействащо съдържимо – вероятно от кръвен характер. Съпреживяването на виденията е съпроводено със силно усещане в сънната артерия.

Света Вероника се включи със своята икона в това дело на подхранване и укрепване на затворниците и освободените с водата на езерото Байкал. Окъпа се България в това езеро. Обновителна и очистителна баня за България. Освобождаване на възприятието и адаптирането на енергията на Христа. Изключително болезнено и трудоемко очистване и отмиване на отровите от робството се реализира. Най-важното е, че падна веригата на духовното робство. Дебелата греда падна. Създаде се усещането на въдворяването на призва на Христос „Моят мир ви давам – вътрешен и външен“, съпроводен с Божествена нежност, благост, спокойствие, утеха, радост. Даде се призива „Да го въдворим в съзнанието на хората и в подредбата на държавата, да го изнесем и споделим“ като народ на мироносците на Светия Дух и последователи на Христос.

/Получено и записано чрез Петър Д./

Съпреживяно при леля Вера на 22.10.2019 г.

Това е денят на Свети Аверкий Йераполски епископ. По време на сеанса се работи с вградената в храма машина на времето. Премина се през проход и се осъществи пътуване във времето напред, за да се ускори проявлението на лечебния ефект. Работи се за прочистване на организма през далака, извърши се лечение на сърцето, както при пациенти, така и на Земята, лечение на нарушеното оросяване, свързано с чистене на кръвоносните съдове, разширяване и подобрение на кръвообращението. Освобождаване на отпадни продукти от организма. Вътрешно пречистване чрез огън. Позитронна реактивация и възстановяване на костен мозък и гръбначни прешлени.

На енергийно ниво храмът е напълно готов. Камбаната му представлява фар, който осветява цялата Земя. Препоръчва се да се инициира дарителска кампания за храма и се каза, че един човек ще даде основен паричен принос. Онагледи се във видение храма, който е и духовен университет и духовна лечебница, като се показа пода на храма под формата на шахматна дъска от бели и черни квадрати. По време на сеанса непрекъснато се появяваха видения от червени мушката и розови лалета. Розовите лалета са символ на радост и успокоение.

По време на сеанса пациентите се усещат като в огън – много приятен, лечебен, пречистващ огън, който обхваща цялото същество. Идва едновременно от Земята и от Небето. Това преживяване е съпроводено с хлътване на възглавничките по пръстите на ръцете и дланите на леля Вера, като структурата наподобява тази на мозъчната кора. Даде се картина, че двете длани са свързани с двете полукълба на мозъка. Наред с пътуване в бъдещето, съпроводено от преминаване през времето и пространството, се направи и съвкупно лечение на опорно-двигателния апарат на пациенти, при което самият пациент се видя лазещ по тревата на мястото на храма край Балдево. Целта е оздравяване на коленните стави, след което самото тяло е приведено в легнало положение във въздуха, като усещането наподобява левитация над терена.

През цялото това време Света Анна работи чрез нейната икона и цялото това взаимодействие е съпроводено с интензивно изтръпване на ръката. Свети Антоний засвидетелства, че съоръжението вече работи на мястото на бъдещия храм край Балдево и ще последва физическото му построяване. По време на целия сеанс се усеща присъствието на Свети Николай Мирликийски Чудотворец и на ученика на Учителя Петър Дънов – Тодор Стоименов. Те способстват за този проход-пътуване във времето.

Дойде посланието към леля Вера: „Помни, така ти е определено. Така се даде със заровете на съдбата. Започваш с Левски и с Ботев ще завършиш при въдворяването на Божествената свобода на Земята“.

Инициализира се ускоряване на възстановителния процес чрез движение напред във времето. Работи се за постигане на чистота, порядък и здраве на тялото. Даде се думата „свекърва“ и се каза, че в духовен план днес е реализирано това, което се съдържа в тази дума. Вера е свекърва. Това е постановка от Антон Страшимиров. Осъществи се пренос на елемент от храма на Света Анна в храма на Земята на Света Дева Мария. Този пренос е свързан с Божественото проявление на Богинята Майка на Земята. Това беше на практика като заземяване на Божествен вектор – направление на движение – Божествен стремеж за хармония Божия в нас. Да го изтеглим и да се прояви Божият стремеж към хармония и съвършенство, вложен в нас.

Леля Вера пояснява как се прави лечението на астрално ниво през астралното тяло и от разстояние, неприсъствено или дистанционно под ръководството на Светия Дух и съработничеството на светиите – виж за подробности посланието на Свети Мина: Послание от Свети Мина

 /Получено и записано чрез Петър Д./