Съпреживяно при леля Вера на 8 юни 2021

Ден на завръщане на мощите на Свети Великомъченик Теодор Стратилат в Евхаита и Свети Марк и Свети Юлий Доростолски

Показаха се във видение образите на Васил Левски и Георги Бенковски в цял ръст, хванати за ръка и легнали на килима с лице към небето. От дясната страна на Левски застана Света Стойна – Семирамида, а от лявата страна на Бенковски – Света Екатерина, Савската царица. Двете се придвижиха над главите им и се скачиха с телата им, навлизайки в тях от горе на долу: Света Стойна с Васил Левски, а Света Екатерина с Георги Бенковски. Под Васил Левски застана Света Неделя, а под Георги Бенковски – Свети Иван Рилски, хванати ръка за ръка. Това са Майка България  нейният духовен отец, пазител и покровител.

Под Света Неделя и Свети Иван Рилски се появиха образите на тримата премиери – на България Стефан Янев, на Македония Зоран Заев и Еди Рама на Албания. Образува се елипса от тях тримата. В средата по късата ос е Зоран Заев, в единия край е Стефан Янев, а на другия – Еди Рама, като Стефан Янев е под Свети Иван Рилски.

От дясната страна на Левски се появи Свети Димитър, а от лявата страна на Бенковски – Свети Георги. От лявата страна на Свети Георги е Тодор Колев в ролята му във филма „Двойникът“, от страната на Свети Димитър е Радой Ралин. Присъства и духът на Чудомир.

Започна наставяне на тялото на Васил Левски последователно под и над това на Георги Бенковски, докато двете накрая се събраха, насложени едно върху друго. Това се случи паралелно, придружено с наслагване на Света Неделя и Свети Иван Рилски и тримата премиери от елипсата един в друг.

От двете страни на леля Вера се появиха духовните същности на президентите Ейбрахам Линкълн и Делано Рузвелт. Линкълн застана на гърдите пред леля Вера, а Рузвелт – на гърба на леля Вера. Пред леля Вера в краката й в легнало положение с лице нагоре се появи Дуайт Айзенхауер. Паралелно над него, но над главата на леля Вера в същата легнала позиция се изобрази Теодор Рузвелт.

Наставените заедно Левски и Бенковски се втекоха в тялото на леля Вера и Земята с главата надолу. Това е скачване с оста на Земята и е новото човешко тяло, в което обитава Космическия Христос. Започна бавно завъртане по часовниковата стрелка на тялото на Левски и Бенковски със съучастието на Свети Димитър и Свети Георги, които са от двете страни. При това движение Дуайт Айзенхауер се придвижва от долу нагоре през тялото на леля Вера и се отделя. На негово място като силует пред краката на леля Вера се появява хан Аспарух – цар Калоян.

Възприеманата енергия е силно концентрирана и плътна като усещане в тялото , и предизвиква усещането, че си в огън. Имаше силни усещания в областта на гръдния кош и гръбначния стълб. Скаченото тяло на Левски и Бенковски се завъртя на 90 градуса и съвпадна напълно с тялото на Земята – глава върху глава и крака върху крака. Клатушна се напред през гърдите и после назад през гърба, и започна да се върти около оста си по часовниковата стрелка.

Бе казано телепатично, че това е задвижване на Перпетум мобиле – вечен двигател. Нарекоха го Вечен двигател на мира, който се активира в планетата и в нас самите едновременно. Продължение на тялото на Левски и Бенковски е съчетанието между Света Неделя и Свети Иван Рилски, и под тях тримата премиери. Те са като тежест или висулка, която балансира движението на Перпетум мобиле.

В долния десен ъгъл на тялото се оформи конструкция под прав ъгъл между Васил Левски, цар Калоян и Георги Бенковски, съчетани с краката си в една обща точка. При това положение се появи отляво на леля Вера Георги Бенковски с черепа си над нейното ляво, а отдясно – Васил Левски. Зад него – Христо Ботев.

Даде се откровение да се събере информацията за мощите на Васил Левски, Георги Бенковски и цар Калоян – съответно на улица „Цар Калоян“8 в София, на улица „Владайска“ в София зад Министерство на земеделието и на хълма Трапезица във Велико Търново. Бяхме насърчени да поискаме чрез Археологическия институт разрешение за проучване на трите терена.

Наблюдавана е картина на лице, което се превръща в череп със зелени очи. После е показан образ на прабългарски владетел с шлем.

Предадено чрез Петър Д.

Съпреживяно при леля Вера на 31 май 2021

Понеделник, ден със Свети апостол Ерм – покровителят на Пловдив, който по-късно се превъплъщава като Жул Верн и ден на Свети мъченик Ермий

Осъществи се чрез храма на Свети Мина на Ратиките, храма на Възкръсналия и Космичен Христос и със съучастниците на родителите на човечеството Адам-Озирис и Ева-Изида, разположени един срещу друг – Изида на входа на храма и Адам в апсидата на храма.  Двете фигури са разположени една срещу друга в центъра на стените и инициират скачване на галактиката Андромеда с галактиката Млечен път. Обозначени съответно с голяма буква А и голяма буква М. Наблюдава се бавно постъпателно придвижване на галактиката Андромеда от позицията на Изида на средата на входа на храма, която на практика е Света Богородица с разперени ръце като в иконата „Нерушима стена“. Изхождайки от тази позиция, галактиката Андромеда се придвижва по дългата ос на храма, която отговаря на вертикалната ос на човешкото тяло до апсидата, т.е. темето на човешката фигура, където е Адам-Озирис, в чийто гръб е позиционирана галактиката Млечен път. При достигане на тази позиция на олтарната преграда и олтарното пространство Андромеда се насложи върху гърба на Адам, преминавайки през ключовия камък на храма, който е Исус Христос. Буквата А се уголеми и се настави върху буквата М.

По време на придвижването на галактиката Андромеда по протежение на човешкото тяло от долу нагоре от позицията на Света Богородица се появяваха множество разнообразни икони на Света Богородица, които обтичаха храма или човешкото тяло отвън в посока на часовникова стрелка и го заобикаляха плътно в кръг. После като финална фаза те се вляха с лице към небето във вътрешното пространство или подовата настилка на храма. Те угасиха успешно две купчинки от струпаните в двете половини на храма патриарси в първата половина и папи във втората половина. Върху патриарсите най-отгоре бе Свети Апостол Андрей като основател на Източната църква, а върху папите – Свети Апостол Петър като основател на Западната църква. Телепатичното се каза, че това е премахване на посредничеството във връзката с Бога. Посредничеството ще отпадне завинаги и ще се реализира пряко общение занапред.

Пространството се отвори като прозорец с две крила. Оста на храма север-юг служи за среда. От двете страни на храма – северната и южната, съответно – лявата и дясната страна на човешкото тяло, при това описано възбуждане на Галактическото слънце в нас, стояха разположени на южната стена Света Петка, до нея Санат Кумара в средата, който е Бог Рама. В дясната си ръка той държи синьо извънземно същество, свързано с планетата Венера. А на срещуположната северна страна паралелно на тях са Света Мария Магдалена, Господ Исус Христос, който държи с дясната си ръка малко зелено човече от Марс. Малкото зелено човече е подобно на анимационния герой Газуу от „Семейство Флинстон“. Преди това той дойде с космическия си кораб и се вгради заедно с него в храма, простирайки се по цялата му височина и ширина. Той втече в храма Христовата или Божествена проява на тяхната космична цивилизация.

Върху гръбначния стълб на човешкото тяло се показа фигурата от светлина на Господ Исус Христос с поглед напред. Опрян гръб до гръб в него се показа фигурата на Господ Рама с поглед назад. Появиха се два бели гълъба с буквите А и М на гърдите. Каза се по телепатичен път, че това са проявите на Светия дух в двете галактики. Едната бяла птица се изобрази с разперени криле на гърдите на леля Вера и Земята, носейки буквата А на гърдите. Другият бял гълъб се позиционира на лявото рамо на леля Вера и Земята, върху чийто гърди стои буквата М за млечен път. Исус Христос присъства със своята икона в храма.

Изписа се думата „Успех“ и се каза, че той ще се прояви в България, в управлението на държавата, реализирайки Христова държава чрез две жени последователно начело на Министерския съвет. Първата – Света Мария Магдалена в левия политически спектър и втората – Света Елена Блаватска в десния политически спектър. Даде се как храмът е окончателно зашит върху земната повърхност с енергиен конец. В ролята на шивач е Исус Христос, който го завърши в ключовия камък на храма – „камък крайъгълен“, както е казано в Библията. Даде се за финал думата „колофон“, която значи „завършек, предел“. Тази дума се изписа върху образите от светлина на Исус Христос отпред и Адам и Ева зад него. Пред тази конфигурация стояха леля Ванга, Света Стойна и леля Вера. Скачването на двете галактики върху човешкото тяло през храма беше придружено от Петър Баков, който държеше синя горяща свещ в лявата ръка и паралелно с него леля Ванга от срещуположната страна на храма с шамия в ръцете. Тя няколко пъти завързва шамията на главата по различни начини. По този начин те нахлузват, подобно на гащеризон галактиката Андромеда върху тази на Млечния път – отдолу нагоре, от краката към главата и от гърба към гърдите. Пламъкът на свещта служи за запечатване и обгаряне на краищата. Галактиката е с безцветен диамантен прозрачен оттенък, който премина в лазурно син с диамантени отблясъци.

Получено и предадено чрез Петър Д.