ВЕРА НАЧАЛОТО

Kniga korica

Първата книга на Вера Тодорова вече е факт. В нея лечителката разказва за началото на своя път. Засега се разпространява само чрез поръчка на електронен адрес todorova_vera@abv.bg. Цената е 10 лева.

Съпреживяно при леля Вера на 8 юни 2021

Ден на завръщане на мощите на Свети Великомъченик Теодор Стратилат в Евхаита и Свети Марк и Свети Юлий Доростолски

Показаха се във видение образите на Васил Левски и Георги Бенковски в цял ръст, хванати за ръка и легнали на килима с лице към небето. От дясната страна на Левски застана Света Стойна – Семирамида, а от лявата страна на Бенковски – Света Екатерина, Савската царица. Двете се придвижиха над главите им и се скачиха с телата им, навлизайки в тях от горе на долу: Света Стойна с Васил Левски, а Света Екатерина с Георги Бенковски. Под Васил Левски застана Света Неделя, а под Георги Бенковски – Свети Иван Рилски, хванати ръка за ръка. Това са Майка България  нейният духовен отец, пазител и покровител.

Под Света Неделя и Свети Иван Рилски се появиха образите на тримата премиери – на България Стефан Янев, на Македония Зоран Заев и Еди Рама на Албания. Образува се елипса от тях тримата. В средата по късата ос е Зоран Заев, в единия край е Стефан Янев, а на другия – Еди Рама, като Стефан Янев е под Свети Иван Рилски.

От дясната страна на Левски се появи Свети Димитър, а от лявата страна на Бенковски – Свети Георги. От лявата страна на Свети Георги е Тодор Колев в ролята му във филма „Двойникът“, от страната на Свети Димитър е Радой Ралин. Присъства и духът на Чудомир.

Започна наставяне на тялото на Васил Левски последователно под и над това на Георги Бенковски, докато двете накрая се събраха, насложени едно върху друго. Това се случи паралелно, придружено с наслагване на Света Неделя и Свети Иван Рилски и тримата премиери от елипсата един в друг.

От двете страни на леля Вера се появиха духовните същности на президентите Ейбрахам Линкълн и Делано Рузвелт. Линкълн застана на гърдите пред леля Вера, а Рузвелт – на гърба на леля Вера. Пред леля Вера в краката й в легнало положение с лице нагоре се появи Дуайт Айзенхауер. Паралелно над него, но над главата на леля Вера в същата легнала позиция се изобрази Теодор Рузвелт.

Наставените заедно Левски и Бенковски се втекоха в тялото на леля Вера и Земята с главата надолу. Това е скачване с оста на Земята и е новото човешко тяло, в което обитава Космическия Христос. Започна бавно завъртане по часовниковата стрелка на тялото на Левски и Бенковски със съучастието на Свети Димитър и Свети Георги, които са от двете страни. При това движение Дуайт Айзенхауер се придвижва от долу нагоре през тялото на леля Вера и се отделя. На негово място като силует пред краката на леля Вера се появява хан Аспарух – цар Калоян.

Възприеманата енергия е силно концентрирана и плътна като усещане в тялото , и предизвиква усещането, че си в огън. Имаше силни усещания в областта на гръдния кош и гръбначния стълб. Скаченото тяло на Левски и Бенковски се завъртя на 90 градуса и съвпадна напълно с тялото на Земята – глава върху глава и крака върху крака. Клатушна се напред през гърдите и после назад през гърба, и започна да се върти около оста си по часовниковата стрелка.

Бе казано телепатично, че това е задвижване на Перпетум мобиле – вечен двигател. Нарекоха го Вечен двигател на мира, който се активира в планетата и в нас самите едновременно. Продължение на тялото на Левски и Бенковски е съчетанието между Света Неделя и Свети Иван Рилски, и под тях тримата премиери. Те са като тежест или висулка, която балансира движението на Перпетум мобиле.

В долния десен ъгъл на тялото се оформи конструкция под прав ъгъл между Васил Левски, цар Калоян и Георги Бенковски, съчетани с краката си в една обща точка. При това положение се появи отляво на леля Вера Георги Бенковски с черепа си над нейното ляво, а отдясно – Васил Левски. Зад него – Христо Ботев.

Даде се откровение да се събере информацията за мощите на Васил Левски, Георги Бенковски и цар Калоян – съответно на улица „Цар Калоян“8 в София, на улица „Владайска“ в София зад Министерство на земеделието и на хълма Трапезица във Велико Търново. Бяхме насърчени да поискаме чрез Археологическия институт разрешение за проучване на трите терена.

Наблюдавана е картина на лице, което се превръща в череп със зелени очи. После е показан образ на прабългарски владетел с шлем.

Предадено чрез Петър Д.

Съпреживяно при леля Вера на 31 май 2021

Понеделник, ден със Свети апостол Ерм – покровителят на Пловдив, който по-късно се превъплъщава като Жул Верн и ден на Свети мъченик Ермий

Осъществи се чрез храма на Свети Мина на Ратиките, храма на Възкръсналия и Космичен Христос и със съучастниците на родителите на човечеството Адам-Озирис и Ева-Изида, разположени един срещу друг – Изида на входа на храма и Адам в апсидата на храма.  Двете фигури са разположени една срещу друга в центъра на стените и инициират скачване на галактиката Андромеда с галактиката Млечен път. Обозначени съответно с голяма буква А и голяма буква М. Наблюдава се бавно постъпателно придвижване на галактиката Андромеда от позицията на Изида на средата на входа на храма, която на практика е Света Богородица с разперени ръце като в иконата „Нерушима стена“. Изхождайки от тази позиция, галактиката Андромеда се придвижва по дългата ос на храма, която отговаря на вертикалната ос на човешкото тяло до апсидата, т.е. темето на човешката фигура, където е Адам-Озирис, в чийто гръб е позиционирана галактиката Млечен път. При достигане на тази позиция на олтарната преграда и олтарното пространство Андромеда се насложи върху гърба на Адам, преминавайки през ключовия камък на храма, който е Исус Христос. Буквата А се уголеми и се настави върху буквата М.

По време на придвижването на галактиката Андромеда по протежение на човешкото тяло от долу нагоре от позицията на Света Богородица се появяваха множество разнообразни икони на Света Богородица, които обтичаха храма или човешкото тяло отвън в посока на часовникова стрелка и го заобикаляха плътно в кръг. После като финална фаза те се вляха с лице към небето във вътрешното пространство или подовата настилка на храма. Те угасиха успешно две купчинки от струпаните в двете половини на храма патриарси в първата половина и папи във втората половина. Върху патриарсите най-отгоре бе Свети Апостол Андрей като основател на Източната църква, а върху папите – Свети Апостол Петър като основател на Западната църква. Телепатичното се каза, че това е премахване на посредничеството във връзката с Бога. Посредничеството ще отпадне завинаги и ще се реализира пряко общение занапред.

Пространството се отвори като прозорец с две крила. Оста на храма север-юг служи за среда. От двете страни на храма – северната и южната, съответно – лявата и дясната страна на човешкото тяло, при това описано възбуждане на Галактическото слънце в нас, стояха разположени на южната стена Света Петка, до нея Санат Кумара в средата, който е Бог Рама. В дясната си ръка той държи синьо извънземно същество, свързано с планетата Венера. А на срещуположната северна страна паралелно на тях са Света Мария Магдалена, Господ Исус Христос, който държи с дясната си ръка малко зелено човече от Марс. Малкото зелено човече е подобно на анимационния герой Газуу от „Семейство Флинстон“. Преди това той дойде с космическия си кораб и се вгради заедно с него в храма, простирайки се по цялата му височина и ширина. Той втече в храма Христовата или Божествена проява на тяхната космична цивилизация.

Върху гръбначния стълб на човешкото тяло се показа фигурата от светлина на Господ Исус Христос с поглед напред. Опрян гръб до гръб в него се показа фигурата на Господ Рама с поглед назад. Появиха се два бели гълъба с буквите А и М на гърдите. Каза се по телепатичен път, че това са проявите на Светия дух в двете галактики. Едната бяла птица се изобрази с разперени криле на гърдите на леля Вера и Земята, носейки буквата А на гърдите. Другият бял гълъб се позиционира на лявото рамо на леля Вера и Земята, върху чийто гърди стои буквата М за млечен път. Исус Христос присъства със своята икона в храма.

Изписа се думата „Успех“ и се каза, че той ще се прояви в България, в управлението на държавата, реализирайки Христова държава чрез две жени последователно начело на Министерския съвет. Първата – Света Мария Магдалена в левия политически спектър и втората – Света Елена Блаватска в десния политически спектър. Даде се как храмът е окончателно зашит върху земната повърхност с енергиен конец. В ролята на шивач е Исус Христос, който го завърши в ключовия камък на храма – „камък крайъгълен“, както е казано в Библията. Даде се за финал думата „колофон“, която значи „завършек, предел“. Тази дума се изписа върху образите от светлина на Исус Христос отпред и Адам и Ева зад него. Пред тази конфигурация стояха леля Ванга, Света Стойна и леля Вера. Скачването на двете галактики върху човешкото тяло през храма беше придружено от Петър Баков, който държеше синя горяща свещ в лявата ръка и паралелно с него леля Ванга от срещуположната страна на храма с шамия в ръцете. Тя няколко пъти завързва шамията на главата по различни начини. По този начин те нахлузват, подобно на гащеризон галактиката Андромеда върху тази на Млечния път – отдолу нагоре, от краката към главата и от гърба към гърдите. Пламъкът на свещта служи за запечатване и обгаряне на краищата. Галактиката е с безцветен диамантен прозрачен оттенък, който премина в лазурно син с диамантени отблясъци.

Получено и предадено чрез Петър Д.

Исус Христос: Спокойствие, любов и мир носете!

Хайде напиши словата, идещи от светлината!

Тук сте се събрали до светлината – кръста Господен донесох сега. Всеки се докосна до него и върви в светлина. В душите вярата върнете. Спокойствие, любов и мир носете! Пътят продължете! На светлоносците благодаря – това е мисията ви за спасение на Майката Земя!

Недейте се страхува, а се веселете и вярата в себе си носете! Ще бъда вашата светлина. Ще ви водя аз по пътя на духа! Земята е благословена и от Бога подкрепена. Подкрепям ви и аз сега. Не ще оставя ни една душа. Затуй сега съм тук. Сега, за да усетите подкрепата и обичта и нищо да не смущава вашата душа.

Благодаря на всички вас сега! Обичам ви и ви подкрепям по пътя на духа.

Кажи на Вера, че основите положи тя и съгражда храм от светлина. Много хора ще се настанят в него, защото това е пътят, избран от нея и от вас. Благословени вие бъдете и храма на любовта изградете!

Благодаря на всеки един за помощта!

Изпълни танца на душата, както танцуваме танца на Земята! Не бързай ти, по ритъма се спусни, с любов се огради и танца с доброта ти зареди!

Исус Христос говори: Лицемерието разболява!

Днес ще ви говоря за искреността. Обществото ви е отровено от фалш и лицемерие. Онези, които говорят със сърцата си, сте ги принизили до глупаци и неудачници. Всеки трябва да се научи да казва това, което мисли и чувства. Защото съм казал, че само чистите по сърце ще влязат в Божието царство.

Да ви обясня как действа лицемерието. То е една пелена, която покрива не само духа, но и органите ви и не им позволява да приемат от Божествената светлина. В тялото всяка клетка спира да диша живот и постепенно се разболява. Сетивата ви закърняват. Затваряте се и се изолирате от Бога и хората, от радостта на живота.

Как да ви лекуваме, когато някои от вас имат маски дори пред Бога?! Каквото и да правите, правете го от сърце, от душа раздавайте се, не се щадете! Не пазете всичко, което имате, за себе си! Така потокът на изобилието винаги ще тече към вас, защото човекът е само един проводник на Божествените сили – когато е отворен, има и за него, и за всички. Нищо, което ви е дадено, не ви принадлежи. Радвайте се! Благодарете и не се вкопчвайте в това, което ви заобикаля. Оставете света в Божиите ръце, той съществува в хармония и без вашата намеса. Мислете за себе си като за частица от всеобщата хармония, като нейни пазители, не господари! Само така ще успокоите гнева на Земята, ще стихнат бедствията и вие най-накрая ще откриете, че сте щастливи тук в тези тела.

Не усложнявайте всичко. Щастието е просто, естествено, дори наивно, без задни мисли и големи планове. Тук и сега в този едничък миг. По-малко мислете, повече се осланяйте на вродените си сетива, на връзката си с Бога и природата, която те ви дават. Възстановете тази връзка! Просто я оставете да работи за вас – свободно, неконтролирана с разума. И ще видите чудеса да се случват всеки ден. Запомнете – хората без було, тези, които гледат Бога в очите и не се страхуват да признаят грешките си, да потърсят истината, те ще изградят Новия свят! И дано това стане по-скоро и с по-малко сътресения!

Аз ще бъда и винаги съм бил с вас. Ще ви уча, ще ви водя. Но пътя сами трябва да извървите! Никой не може да го извърви вместо вас. Не виждате ли – освен мен има още цели армии от Синове на Бога, които ви отварят пътя, редом с вас вървят, разчистват ви препятствията и враговете!

Знаете ли колко страдаме всички, когато въпреки усилията ни вие все в страни от пътя се отклонявате! Не сме тук да ви съдим. Ние сме ваши помощници, слуги и приятели! Вашето израстване е наш обет пред Бога. Доверете ни се! Свалете от себе си пелената и вървете с нас напред по чистия път!

Бърз курс по медицина от Исус Христос

Бърз курс по медицина. Това, което задвижва тялото, е енергията. Мозъкът е второстепенно звено. Ние сме това, което сме и трябва да го приемем на мозъчно и енергийно ниво, но зависи от нас дали ще се преборим.

От нас зависи дали ще предпазим Вселената или ще я замърсим с омраза, злоба, гняв, ревност.

Вере, ти си благословена! Бъди и занапред! Помагай, за да помогнеш! Обичай заради обичта! Проливай сълзи само за тези, които не вярват, че могат да бъдат излекувани, защото другите ще се излекуват от твоята любов. Любов е това, което правиш. Скоро ще ти изпратим Спасител – помощник, който ще те води по правата пътека. Нищо, че ще има по някоя шишарка по пътя.

Пътека със свят, изпълнен с чудеса. Обич с бели дрехи на райета.

Исус Христос при леля Вера: Слушайте сърцата си!

На пълнолуние душата лети най-високо. Животът ни е създаден да обичаме, но не толкова нас, колкото другите.

Да си слушаме сърцата! Да живеем с мечтите и надеждите е нашият сън-реалност.

Любовта е дългът, който сме приели да съществува на нашата земя. Тя не е слабост! А обичаме е важно, но да разбираме е още повече.

Живейте! Ако спомените са отправка към миналото, то мечтите и надеждите са нашето бъдеще. Надеждата за изцеление и мечтата за мир с Вселената.

Звездите ни говорят, но ние решаваме дали да ги послушаме. Сърцето крещи в ушите, но ние решаваме дали да ги отворим и да чуем всичко около нас.

Ние сме по-висши от мравките, но не по-висши от тях. Те обичат, ние също. Те воюват, ние също. Те заживяват сплотено, но ние? Животът е да бъдем мравки. Поработете, мравчици малки, за да направим света по-добър! Поклонете се пред Вселената и я почитайте! Нова миниатюрна Вселена се ражда с всяка една преродена душа! Дали Вселената ще остане всеобхватна или ще остане пуста, зависи от нас и от душата.

 

 

Съпреживяно при леля Вера на 01.09.2020

Денят на Св. Праведен пророк Иисус Навин, Св. Преподобен Симеон Стълпник и неговата майка Св. преп. Марта, отбелязване на църковната Нова година. Чества се паметта на светите мъченици Евод, Калист и Ермоген, на светите 40 девици – мъченици Йераклийски и учителят им мъченик Амун дякон, както и Св. мъченик Аитал дякон Персийски. По народния обичай денят е известен като Симеонов ден или денят на Св. Симеон орач – Св. Симеон Брульо, покровител на бубарите и орачите. Ден на обредно заораване на нивата и освещаване на семената в църквата. Начало на есенната сеитба, начало на брулене и събиране на новата реколта от орехите. Още по време на казване на молитвите в началото на сеанса се появява Св. Симеон Стълпник, който силно и сериозно брули орех с прът. Казва, че трябва голямо брулене, и че това е политически орех.

Прането

При жена, която присъства на сеанса и работи съвместно със Св. Анна, се случило цяла нощ да се грижи за сираците. Помолваме се съвместно с леля Вера за сираците и за това да няма сираци. На сутринта дланите на леля Вера са били кърваво червени в резултат на проведените енергийни взаимодействия и процедури. Идва информация, че е станало пране и изваряване, като сапунът е стар домашен и се е рендосвал на ренде. Показва се бяла пералня дирек с гюм с бяло пране. Свързано е било със старовремско пране на одеяла в балканските държави с копан по стародавен обичай. Леля Вера допълва във връзка с видението, че едно време така се е перяло на Огняновския извор. Тя го нарича копане с копан или ръчно пране на килими и одеяла.

Кой пали протестите?

Идва информация по телепатичен път, че кадри на държавна сигурност атакуват за последен път властта в България, за да си загубят зъбите, да останат без зъби. Искат да гризнат кокала на властта и управлението, но ще останат без зъби. Индикира се, че това е мисъл, която идва от Свети Дамян, който е превъплътен от Хам, синът на Ной, чието тяло е погребано преди хилядолетия в земята на Ратиките, където ще се изгради храма на Св. Мина. Св. Дамян е дядо Влайчо, Св. Козма е Боян Боев.

Рила и Пирин – мозъкът на Майката Земя

Леля Вера каза, че предстои много работа, силно натежават ръцете ѝ, като също така се усеща, че ще получим много информация. Показва се, че работим върху мозъка на майката Земя. Той е проектиран върху българските планини Рила и Пирин. Показва се, че мястото, на което работим, е свързано със Св. Мина. Рила е лявото полукълбо, а Пирин е дясното полукълбо. Килимът, който символизира повърхността на земята и терена на обителта е изправен пред една от пациентките и тя е обхванала цялата Земя с ръцете си. Ани наподобява орел в стойката си. Показва се картина, в която се вижда как се издига мръсна кръв нагоре и се изгаря. Земята се пречиства от такава съсирена гъста кръв. При това леля Вера усеща болки в пръстите и дланите. Витоша и Верила участват в този процес на изпомпване на негативни енергии, затлачени емоции и чувства. В кръвта има нещо черно като лава, която е все едно кръвта на Земята. Освен в мозъка на земята, се работи и в мозъците на множество хора и в мозъка на пациентката, която усеща това. Леля Вера казва, че усеща мравки, които лазят по главата ѝ, съпреживявайки усещанията на хората и планетата Земя. Усещането за мравки онагледява движение и промяна в главата, в мозъка. То съответства на оране в съзнанието на планетарно ниво и в нас човеците. Като цяло усещането, което съпровожда процедурата, е много хубаво. Земята благодари на Бог, че той пипа по мозъка ѝ и благославя това въздействие, при което Бог Христос като представител на света Троица е положил двете си ръце върху и в мозъка на Земята. Казва се, че така се дава начало на есенната оран на космично ниво. Душата на Верето е спокойна и весела.

Сей, орачо, сега му е времето

Възниква асоциация с песента „Сей, орачо“. Здраво ще държим ралото, „Сей, орачо, сега му е времето“. Сега се освещава семето, в това число и Божественото в този ден. То има формата на осмица. Тази осмица –Божественото семе е у всеки, в цялата земя, във всичко съществуващо, като ток, като енергия, като електричество. Много е за хубаво това. Светлите същности, които го придружават в освещаването му, го наричат семето на Осмия, а също и Божието семе на щастието, на мира, на свободата. Отново звучи рефрена „Сей, орачо, сега му е времето“. Палците на двете ръце на леля Вера я болят, но само палците. Божественото семе на щастието е като знака за безкрайност, осмица, която си има и корона. Отгоре обаче, има надпис Авва, това значи старец, отец, духовен отец. Авва означава Бог, баща. Това е известната абревиатура на музикалната група АВВА. Преводът от древноегипетски е дух в тяло. Казва се, че това, което трябва да прорасте през семето навсякъде, е душевен мир. Точно това е, което ще прорасте, а именно одухотворената плът (материя) в душевен мир ще прорасте от семето Божие, посято в човечеството. Осмият в човека живее одухотворен живот. Това е, което се сее сега. Първо число от месеца е наистина ден на Отец, на Бог, на бащата, затова и пише думата Авва. Това е ден на първопричината на нещата – Създателя, Твореца, Бог-Отец, Началото на началата. Във всяко от семената се вижда Св. София с трите ѝ дъщери светите Вяра, Надежда и Любов, като единно проявление на Иисус Христос, свързан с трите богини на съдбата, олицетворяващи свободата, мира и щастието. Всяка една от тях ще бележи етап от сбъдването и осъществяването на трите Божи дадености на планетата. Те са започнали да се сбъдват вече. Леля Вера и сподвижничките ѝ богините на съдбата през две от пациентките (трите общо) са събрали ръцете си в дланите и правят нещо ритуално в кръгъл храм заедно. Това е нещо съзидателно, слънчево, градивно, израстващо, създаващо, утвърждаващо. Жестът е с вплетени ръце на трите жени. Дава се мисъл, че това е нещо като орисване на живот, като нещо, което трябва да заживее и да израсте в самите нас. Това е дадено от Бог и то трябва да се прояви, да израсте сега. Верето усеща болки в ходилата, особено в лявото, индикация, че се лекуват краката на пациентите. Двете жени, които помагат в осъществяване на ритуала, са преродени от жрици – учителки. Работи се върху техните крака с цел подобрение и изцеление.

Вечен живот в тяло

Над трите орисници се виждат двата силуета на Васил Левски и Христо Ботев. Васил Левски е по-близо до земята, отдолу вляво, а Христо Ботев е отдясно, разположен малко по-високо, по-далече от земята. Идва мисъл, че това са всички сегменти на свободата Божия на земята, проявена, вплетени по височина между силуетите, главите на Васил Левски на долното ниво вляво и на Христо Ботев на горното ниво вдясно. Левски символизира първия етап, а Ботев – финалния. Пациентка цялата се усеща като змия, а около нея има много змии и те нещо правят всички заедно, слънчево, хубаво, съзидателно дело. Това е вероятно богинята – змия от Древния Египет, змията – пазител на дома, на свещените пространства, известна е като Уреус или Уаджет. Появи се ключът на живота от Древния Египет Анкх. Той се променя, разширява се. Наподобява буквата Т с кръгче отгоре. Кръгът се появява и под него и се долепя от долната му страна. Така той се превръща на стилизирана осмица, пресечена с права линия, която свързва двете ѝ части. Всъщност това е графична форма на еволюцията на човечеството. Това е графичен запис на Духа, който оживотворява материята. Това, което е отдолу, се въздига, се обожава чрез Духа нагоре, а това, което е отгоре – слиза в човека. Правата линия влезе в кръга и се разшири много. Кръстът е кръст на Светия Дух с горна хоризонтална летва на върха, като буквата Т и в резултат на взаимодействието с кръговете от осморката той се разширява, набъбва. Обясняват ни символиката на това разширение, на ключа – кръст. Той символизира проявата на вечен живот в тялото. Това е заветът на Бога, който връчва ключа на фараона за изпълнение на вложеното в него. Казва ни се телепатично „Защо така ви плаши вечността? Вие сте вечни, вие сте такива. Не може и не бива да ви плаши вечността. Пътят на възкресението и възнесението, очертан от Иисус Христос на дело, е естественият път на вечността. Ключът Анкх е ключ на вечния живот“. Това е мисъл, която идва от света преподобна Стойна, която ни помага да разберем смисъла на видението. Изписва се словото „Вечност Божия“, като над това слово стои ключът Анкх отгоре. Разширен огромен кръст на Светия Дух под формата на буквата Т в кръг. Този знак идва от космоса и се заземява през храма на Св. Мина на планетата Земя. Този кръст се сложи над Рила, Пирин, Витоша и Верила. Змията, Уреусът го слага този кръст в кръг върху съответните телесни проекции на органите на планетата Земя върху вече споменатите по-горе планини в България. Витоша съответства на щитовидната жлеза и гърлената чакра. След ключа на вечния живот Анкх се появява триъгълникът с окото в него и от него излизат слънчеви лъчи. Казано ни е, че този триъгълник ще краси от вътрешната страна входа на храма на Ратиките, над вратата. След това в трите върха на триъгълника – пирамида се появи по едно слънце, най-отгоре – Бог Исус Христос и Великата Богиня Майка. Тази картина се превърна в сърце и сега по цялата планета се изливат сърца. Присъстващите възкликват „Слава на Бог“ за въдворяваното и символиката, с която сме сподобявани.

Ванга и поръчаната картина на Светлин Русев

Появяват се четири орела, свързани с четирите посоки на света, които се събират в една обща глава. Нещо става от тях. Те отговарят на четирите орли от Орлов мост, събрани в един с обща глава. Това напомня картината на художника на Светлин Русев, рисувана по молба на леля Ванга след видение. Орелът от картината съвпада точно с орлите от Орлов мост. Главите са четири като орлите и са обединени в една обща. Те са символ на проявлението на Светия Дух по четирите основни посоки на майката Земя. Но и олицетворяват още нещо, а именно хармонията между духа и материята, одухотворяването на материята, свобода, отговорност, воля, любов и състрадание. Получено е от една жена от присъстващите от предходния ден откровение за картината на Светлин Русев, свързано с наблюдаваното явление. Картината изобразява черен орел, подобен на лешояд, кацнал на бяло дърво. Това е едно привидно сухо дърво, върху което е кацнал черният орел, бяло прозрачно на цвят, като между клоните се вижда да се подава златно слънце. Дървото е бяло, само с клони и ствол, като в него има няколко златни нишки. То не е умряло обаче, то е като заспало, в летаргия, в сън. Когато сме на дъното на материята, когато всичко е тъмно и неясно, изпълнено със зло, Духът ще се прояви и ще спаси майката – земя. Хората ще го направят. Никога светлината, любовта, добротата, състраданието не могат да бъдат победени и чрез тези червени и златисти нишки на Божията любов, изобразена на картината, Земята ще бъде спасена, подхранена и обновена. Изсъхналото дърво ще даде отново плод. Историята на картината накратко е следната. Преди да умре леля Ванга разказва на Светлин Русев за видение, което е имала, и му казва, че той трябва да го нарисува. Това нейно видение един ден, а и чрез картината ще започне да пророкува  и ще казва Божиите истини. Тя казва, че този орел ще говори на народа. В събота на 29 август 2020 ни се показа как този орел наистина говори на народа. Една жена от присъстващите наподобява орел и изговаря словата му. Това са думи на Духа, които се чуват от финото присъствие на съществата. Това е огненото слово. Променя се цялата енергетика на мястото и на хората, които са го чули. То изсветлява и се обновява, тъй като орелът заявява, че множеството и мястото му принадлежат. Бог настоява чрез думите на орела да се прояви в човека свободно и окупиралите го енергии да го напуснат. Те се съпротивляват първоначално, но не удържат под напора на Божествения порив за нов, справедлив, очистен, праведен, Богоугоден живот в пробудено плодоносещо състояние. Тази картина е нарисувана от Светлин Русев след смъртта на леля Ванга и той е изпълнил обещанието си. Върху черния орел на дървото се откроява също така червена нишка и както споменахме, тази червена нишка е свързана с червено-златни нишки, които преминават през дървото. А през част от клоните, които са привидно изсъхнали на дървото, се подава едно ново златно слънце. Жената, която има откровението, чува, че изсъхналото дърво е човечеството на Майката – Земя, но то не е изсъхнало докрай, има живот в него, защото Духът не е победен, а Духът ще надмогне мрачното, черното, болното, тъмното, изразен чрез любов, милосърдие, състрадание, воля, желание за свобода. Всичко това ще се събере в едно и когато тези златно-червени нишки се активират, ще се съживи дървото и то ще започне да дава плод, защото слънцето – Бог никога не изоставя човеците и не се е отвърнало от своите чада – слънчевите деца. Говорещият орел е точно символ на пробужданата с неговото огнено слово свобода, любов, състрадателност и милосърдие. Леля Вера наблюдава над пациентката, която разказва видението си да се появява точно това слънце, което тя описва. Тази информация се получава след наблюдение на картината от пациентката. Това е силно и точно откровение за съдържанието на въплътеното знание и пророчество в картината. То така по този начин е минало като откровение през пациентката и е много красиво, за което ние всички благодарим, произнасяйки общо „Амин“. Тази картина на Светлин Русев се откроява от останалите, като въпреки черният орел, тя носи много светлина и надежда. Даже пациентката се учудва, че това е негова картина. На нас отдавна ни се показва Богопроявлението като орел (орли). Така е написано и в книгата на пророк Ездра от библията, че животното, което е понастоящем дежурно от четирите животни, е орелът. Във видение многократно ни се показва, че ние съпреживяваме в момента на духовно и Божествено ниво предаването на щафетата от орела на лъва, който се пробужда сега за нов живот на цялата планета. Руснаците са направили филм за картината на Светлин Русев, в който дъщеря му разказва за историята на създаване на картината, че е нарисувана по едно от виденията на леля Вагна по нейна заръка. В края на филма се прави сравнение на тази картина с последната недовършена картина на Николай Рьорих. Преди да умре той рисува орел над планина, вероятно Хималаите, който е над главата на един учител, посветен от Хималатите. Сюжетът на картините е сходен и се сравняват двата орела. Наистина има сходство в съдържанието, но орелът е бял при Рьорих. Авторите на филма интерпретират, че това е пророчество, че Русия ще спаси света. Но в момента подробно по-горе описваната и очевидно на живо реализираща се сега картина на Светлин Русев показва ясно, че духовният спасител на света е Духът, чрез реализацията на практика на картината в България. Чрез проява на орловата гледна точка и становище от чуващите орела. Това е небесният Божи светоглед, проявен от човека, прогледналото, прочуло човечество, проявяващо Бог свободно. Орелът е също така символ на по-висшата гледна точка на покровителите на човечеството, на тези, които се грижат за земята. Интересно е, че докато се изговаря това видение – откровение, оживява лилав образ на картина от храма, понастоящем в хола на леля Вера. Този образ на живо енергийно присъства в стаята, проектиран от картината до леля Вера и жената, която описва откровението си. Всички от присъстващите заедно благодарят на Бога за съпреживяваното и откриваното. Отново ни се показва, че този орел е свързан много пряко с покровителя на българския народ Св. Иван Рилски. И в събота, и днес от орела слезе образът на Св. Иван Рилски. При жената, която споделя своето видение, също е доловена тази връзка. Тя споделя, че леля Ванга също е имала много тясна връзка със Св. Иван Рилски и често се е зареждала на Рилския манастир. Там е ходила. По-нататък от четирите орела, слети в главата и разположени в четирите посоки на света, от общата им връзка в главите излезе един фонтан бял. Той пръска навсякъде чиста бяла светлина.

Огненото слово

Бог Отец е над четирите орела, като както в събота, така и в момента се дава, че четирите орли са Св. Иван Рилски, Св. Мина, Св. Николай и Св. Георги. Четирите  орли на орлов мост, свързани с българския народ и орелът Господен, който говори на народа. Този фонтан символизира Божествената енергия на първоизточника. Той е мощна диамантена енергия на чистотата, пълнотата, хармонията. Бог Отец е във фонтана. Той се вижда над него с благославящи ръце и с триъгълен ореол от бяла светлина. Картината с орлите съвпада с тази от деня Секновение, само че сега орлите са съединени в главите. Тук е интересна връзката на орлите с четиримата светии. Трима от светиите са братя като Божествени същности. Това са Св. Мина, Св. Николай и Св. Иван Рилски и се изобразяват често като орли във вид на проявление на Духа. При Св. Георги е по-различно, той по принцип е дете на един от тях, който му е баща като Божествена същност. Това е Св. Мина. Многократно ни е показвано във виденията, че Св. Георги и Св. Стойна са брат и сестра, еднояйчни близнаци и Св. Мина в Божествената си същност е техен баща, а Св. Неделя – тяхна майка. Казва се, че орлите от двете картини, за които стана дума, са различни. Белият орел е свързан със самия Николай Рьорих. Той е проява на Бог – Отец, който стои над Рьорих. Тук е интересно да споменем, че Николай Рьорих е превъплътен от Бат Баян – най-големият син на хан Кубрат. Показва ни се, че черният орел от картината на Светлин Русев е символ на Бог-Отец над Свети Иван Рилски. Той е активен и много говори, не спира. Това е огнено слово, което изрича орелът в жест на покров и защита над човечеството, земята и България и народа ѝ. Това огнено слово се долавя от нашата фина същност. Той говори вътре в нас на това, което ни движи, на Божественото присъствие в нас, което гори вътре в нас и славослови проявявайки се. Той говори на живеца в хората, който оживотворява физическия човек. Интересно е, че ясно се показва, че орелът в този свой четворен образ говори на целия народ. Това огнено слово се докосва до душите на хората и те се пробуждат и освобождават от сатанинските въздействия. Ясно се показва, че орелът е и над Света Стойна, леля Вера и леля Ванга като проявителки на Божествената Христова свобода на земята, втичайки я чрез занаята, който упражняват, в съдбата на съществуващото. „Слава на Бог“ – възкликват присъстващите. Идеята на този говор – зов е да събуди тези нишки на Божествената любов, които са нарисувани на картината. Енергията в тях сякаш е застинала и то не от Бог. От Бог идва напор в нишката. При нас хората е проблемът. Някои от нас трябва да се събудят, да дръпнат нишката и да започнат да приемат активно. За разлика от нас хората цялата природа е снабдена добре. Тя е жива. Тя живее чрез Божествената любов, която успешно усвоява и проявява. Любовта там свободно струи. Ние можем само да взаимстваме успешно от нея. Дървото е само привидно изсъхнало. Това е текущото общество и самото състояние на съзнанието на човека в момента. То е донякъде откъснато все още по собствена слаба способност да усвоява Божествените честоти. Слънцето, което се показва от клоните на дървото, това е Христос – слънцето на Осмия, който обитава и сака да обитава в българския народ. Слънцето Христово във всеки един от нас. Лека полека започват да се показват слънчевите лъчи – зазорява се. Интересно е, че по време на видението отдолу се изписва днешната дата 01.09.2020г. Сега започват да изгряват лъчите. Точно в днешния ден. Картината изобразява момент, който е свързан с момент точно на тази дата – сега. Слънцето върви, върви нагоре. Показват се все повече лъчи. По време на наблюдението на картината се запяват паралелно двете песни „Зора се е зазорила“ на Учителя Петър Дънов, позната от Паневритмията и „Зора се е зазорила, мила моя майно льо“, свързана с отбраната на страната по времето на Цар Иван Шишман. Интересното е, че за първи път се проявява това съчетание на песни едновременно, като те двете се сменят – ту едната, ту другата, което най-вероятно показва двете нива на проявление на изобразеното зазоряване, вътрешно-космично, вселенско и външно.

Осмият Христос отново говори

Идва мисъл от Иисус Христос, която е свързана с началото на църковната година, празника, който се отбелязва днес. „Аз на днешния ден се признах публично пред всички във синагогата за олицетворение на очаквания Месия, четейки точно частта от книгата на пророк Исая за мене“. Това е подробно описано и се отбелязва в житието за празника, който се нарича Църковна Нова година. „Сега същото по аналогия се реализира в неговия космичен мащаб по отношение на присъствието Ми във всеки един от вас и на планетата като цяло.“ Говорим за Осмия, за космическия Христос, проявен на планетарно и общочовешко ниво. „Когато страдаш и ти, страдам и Аз. Повярвай Ми, ние сме едно.“ Това е мисъл на Христос към българския народ. Българският народ е Хамлетов народ. Тук е и връзката на Св. Георги с Божествения орел, както споменахме по-горе. На единия от пациентите предходната вечер многократно му е посочено това име Георги, Георги, Георги…. Св. Георги олицетворява първия сегмент на енергията на орела – най-външния. Той символизира Божия Син и по този начин Св. Георги е проявление неслучайно толкова мощно застъпено в България на космическия Христос. Ние сме народът на Св. Георги. Той е превъплътен от седмия апостол на Иисус Христос Св. Тома, така че, може да се каже, че ние сме народ на Св. Тома Неверни, но Бог допълва, че той сега е станал Верни и сега реализира уверение Томино на живо във връзка с второто пришествие на Иисус Христос в момента на Земята. Св. Тома Верни се превръща сега проявен в народа наш отново в непоклатим, необорим свидетел, публичен изповедник и съпричастник на космическия Христос. Дава се във видение последователността от Божествените енергии, вплетени една в друга. Най-отгоре или най-отвън, т.е., излъчваща се в момента е енергията, свързана със Св. Георги. Следва тази на Св. Мина под нея, после тази на Св. Николай и най-отдолу, най-навътре – тази на Св. Иван Рилски. Бог ще прояви в народа български и четирите тези свои същности, обозначавани като Св. Георги – земеделецът, прочувствения и аналитичен скептик; Св. Мина – откривателя на тайните, пазителя на семейната чест, идентифициран с пълната луна, която изпълва със светлина мрака и внася в нея пасивна балансираща светлина; Св. Николай като фар или победител на народите, известен още като добрия старец и Св. Иван Рилски, който е Божественото рало или Божественият миньор, свързан с недрата на земята и заровените в тях съкровища. Предстои изваждането на открито на терен на заровените съкровища Господни на физическия план, но преди всичко, тук се имат предвид и сакралните артефакти, т.е. Божиите блага и заложби, които дремят в недрата на всеки един човек и се нуждаят от откриване, изява. Казва се, че тези първите четиримата излъчването им ще бъде подпомогнато точно с участието на леля Вера. Света Стойна ще излъчи други четирима, а леля Ванга – още други четирима. Точно тези четирима светии ще помогнат на леля Вера. Това дори вече е започнало да се случва. Затова това бяха и четиримата орли, които я люлееха вчера в цедилката на Орлов мост. В живота на леля Вера и в духовната ѝ мисия те и сега, и още отпреди имат и са имали съществена роля. Вижте посланията през годините, които са получавани като откровения. В голямата си част те са свързани точно с тези светии. Понастоящем и четиримата светии са преродени в тела на земята. Най-малък от всички като възраст е Св. Иван Рилски. Той е прероден като бебе, което през минали понеделник поемаше Божествена кърма, за да бъде нахранено, а чрез него, тази кърма достигна и до народа български. Идва мисъл, че всичките четирима ще дойдат в храма и тук в дома на леля Вера и после – на Ратиките и ще стиснат физически ръката на леля Вера. Казва се, че Св. Георги ще дойде телом тук в този дом. Св. Николай също ще дойде прероден физически в този дом. Казано е, че Св. Георги е прероден в български гражданин – младо момче, а Св. Николай е в съседната нам държава – Сърбия. Изсъхналото дърво започва да свети по време на приема на енергиите. Това дърво олицетворява прозябването на свободата Божия и нейното оживяване в овеществяваната реалност-битие на планетата. Свързано е с чистотата и хармонията, затова е бяло, а свободата се наблюдава като лилаво сияние около него. Колкото по-живо става, толкова по-ярко свети. Това наистина е така. Ти ставаш чист изсветляваш, влизаш в хармония с Бог и с природата. Чувстваш се свободен. Това е продължение на делото на Учителя Петър Дънов, Света Стойна Преподобна, леля Ванга, дядо Влайчо и други светлоработници и сънародници наши. По отношение на орела от картината на Рьорих се дава, че той е свързан с държава, съседна на Русия, на юг от нея. Там орелът символизира присъствието на Бог Отец в този народ. Не знаем дали това не е монголският народ, във всеки случай народът е свързан с Бат Баян или Николай Рьорих и е на юг от Русия. Чува се като мисъл името на планината Тян Шан.

Българският орел от картината на Светлин Русев е първопроходец. Другият орел от картината на Рьорих е по-късен като проява. Задават ни задача да помислим защо орелът от картината на Светлин Русев е черен. Светлината произхожда от тъмнината и обема тъмнината. Идва въпроса да помислим каква е мисията на народа български, като активирано и активно Богопроявление. Това е свързано с двамата национални светии – Св. Иван Рилски и Св. Петка Българска. Св. Петка е светица, свързана с Божията любов и на някои от нейните икони се изобразява с черни одежди. Не случайно тези двама светии се изобразяват от двете страни на една двустранна, двулицева икона. Казва се, че те имат връзка като при майка и син. Българският народ ги има за народни светци и народни покровители на нацията и държавата.

Идат честни избори

Св. Андрей заявява мислено, че ще има нормални честни избори в България и да не се притесняваме от това, което ще стане сега. То е за добро. Леля Ванга каза, че предстоят 10 тежки дни и да не се притесняваме.

Появява се видение, в което Св. Иван Рилски слиза от орела на Орлов мост в човешки образ от светлина, който върви с жезъл в ръце с характерното негово одеяние от иконите му и с подчертано изпито лице на отшелник и постник. Върви през София в образ като на неговата стара икона, където държи букет цветя и кръст и мисля свещ. Св. Иван Рилски върви от Орлов мост към Лъвов мост и оставя след себе си много силна светла диря, огнена, минавайки през центъра на София, покрай сградите на държавните служби. Там на Лъвов мост той трябва да предаде нещо и да го прехвърли от тук, от Орлов мост там на Лъвов мост. Там го чака Иисус Христос в образа на лъв от светлина. Дава се мисъл, че това е все едно някакво превеждане на народа български в лоното на Христа, проявен като лъв. Св. Иван Рилски има мисия във връзка с това. Той е превъплътен сега в малко дете и е тук в тази връзка. Той минава покрай университета по бул. Руски, покрай парламента, покрай църквите Св. Александър Невски, Св. София, Руската църква, покрай двореца, покрай партийния дом, влиза в триъгълника на властта, много се спира при църквата, която е там, която е между Президентството и Министерския съвет, прави връзка със Св. Петка Самарджийска, света Неделя, свети Георги и Св. Спас под Булбанк и отива надолу по бул. „Мария Луиза“ към моста с четирите лъва. Ляга по дължина на моста с глава на север под лъва в центъра, който е Христос. Идва Св. Анна и го хваща за ръката, като тя служи за свръзка между него и лъва над него, който е Иисус Христос. Той лежи по протежението на моста, вкопан в него по направлението север – юг между четирите лъва и централния лъв, който е над него и който символизира Иисус Христос, с когото той обменя енергия. В този момент се обажда една пациентка от Италия, която се дава, че се обажда неслучайно. Казва се, че тя е Мария Антоанета и се дава във видение, непосредствено след обаждането как се отсича на гилотина главата ѝ – нейната и тази на съпруга ѝ Луи ХVI. И неговата глава пада на гилотината. Идва мисъл, че тази жена е свързана с Мария Антоанета и неслучайно се обажда сега. Паралелно идва мисълта, че Св. Йоан Рилски е Христовият плуг, Христовото рало. Св. Симеон орач е Леонардо Да Винчи. Дава се, че той е свързан с този плуг и дейността, която реализира. Той е Божият инженер землемер. Идва мисъл – браздата я тегли орелът, но плод ще събира лъвът. Света Анна помага за тази ретранслация между орела и лъва. Дава се картината на големия Христов лъв от светлина, а вътре в него – малък лъв, който е Арександър Македонски, Св. Апостол Йоан Маркус, Св. Кирил.

Усеща се през цялото време на сеанса и присъствието на Св. Пророк Ездра – Платон, който е писал в своята книга от библията точно за това, което днес съпреживяваме и описваме. То се въдворява чрез усвояваната енергия. А това именно е пророкуваният от пророк Ездра и наблюдаван от него в съновидения описани в библията преход от орела към лъва, като господстващо животно около престола на Господ Иисус Христос. Лъвът заменя орела, стартиран е и се съпреживява в момента завършека на мандата на орела и проява на мандата на лъва по цялата Земя. Това е свързано с четирите животни и четиримата евангелисти от стария и новия завет. Показва се, че дежурното животно при престола на Иисус Христос е лъвът, а орелът отстъпва и минава на заден план и губи оперени, предавайки постепенно дежурството си. Показват се множество табели с надписи, които се сменят пред образа на Св. Анна. Тя символизира небосвода, небето, името ѝ означава небесна благодат и с енергията, която овеществява, помага този преход да се реализира. Тя успешно ретранслира енергия от орела към лъва. Това ще стане тук в София и става. Основна част от трансформацията ще стане именно тук, в София с участието на храма на Св. Мина и на тялото на самата Св. София. Казва се, че това е определено така от Божествения промисъл. По отношение на видението, свързано с отрязването на главите на Луи 16 и Мария Антоанета се дава, че това е символ на отрязване на главата на старото статукво. Слага се край на абсолютизма. Въдворяват се Свобода, Равенство, Братство. Тук говорим за принципите на духовната проява на революцията. И двамата монарси свидетелстват, че дават главите си за свободата. Дървото е дървото на планетарното човечество. Това е дървото на планетата като цяло.

България ще бъде държава на щастливи хора

Българският народ е първият, който ще усвои слънценосието и ще напои дървото, възприемайки и изявявайки Осмия. Това е секвоя, и то бяла. Точно заради чистотата и хармонията в човечеството, които трябва да се възкресят. Това е дървото на живота на човечеството на цялата планета земя. То цялото се тресе за нов живот. Това показва, че успява да се възбуди чрез активиране на захранващите го нишки, за нов живот. Ванга подчертава, че не се е объркала и картината е свързана точно с тази дата 01.09.2020 г. Това пророчество, казва тя, вие трябва да го реализирате. На практика започва да се зазорява с първите слънчеви огряващи лъчи на слънцето на Осмия в народа. Но всеки от нас трябва да претърколи Христовото Слънце в пробуден, изгрял вид. Колкото повече българи станат Христови и засветят, толкова повече ще се напои дървото, поемайки слънчевите лъчи, ще се оживи в по-голяма степен. След българския народ, като следовник идва народът на Индия, който е призван да се включи в щафетата на проява на Божествената свобода. За съжаление Владимир Путин е запушил пътя на слънцето и му пречи да изгрее, а Русия е призвана да поеме щафетата след Индия.

Показа се, че това, което се въдворява днес, е свързано с и ще получи своята кулминация на 17.09.2020г. – празника на Св. София и нейните дъщери Светите Вяра, Надежда и Любов. Това, което днес се пробужда, ще кулминира тогава. Всичката тази подготовка се придружава много дейно от Св. Анна. Показа се картина, в която тя пуска бели гълъби и заедно с Иисус Христос прегръщат много дечица, дошли да получат помощ и лек. Това са слънчевите деца на бъдещите наместници на Христос на Земята. Те ще помогнат за реализация на въдворението на Царството Божие в плът на Земята. Това е нещо сакрално и е свързано с управлението на човешките общества в Новата епоха. Това са всички хора, които в управлението на държавите като бъдещи президенти, царе и управници, министър-председатели ще помогнат за реализация на прехода от орела към лъва. Това са Христовите наместници на държавите. Тук говорим за тяхното духовно Божие присъствие. Това са точно тези христови слънчеви деца, които виждаме във видение да бъдат прегръщани от Иисус Христос и Св. Анна. Те именно биват прегръщани, за да поемат по този начин енергията, която им е необходима, и да направят успешно този преход. Тази ретранслация, която те са призвани да направят стартира още сега, нищо че тези хора още не са пораснали, не са избрани за президенти или управници. Те с присъствието си на земята вече започват да го правят. Това е много хубаво, велико, прекрасно. Св. Анна изказва молба да се възбуди вярата все по-пълно и в народа български, защото има много недоверие в тази хора, включително и в тези бъдещи президенти и управници, защото много са потънали в материалната култура, забравили са за духовната си същност. А така светлината, която влиза в тях и в дървото на човечеството е много по-слаба отколкото би могла да бъде реално. А мащабът, протокът на светлина или вода космична през нишките на любовта в човечеството или в дървото се определят точно от вярата. Светлината, водата е по-изразена при по-крепка вяра. Вяра трябва. Показва ни се, че разширението ще стане чрез вярата. Котвата, която се показва във видение, е символ на заземения кръст. Верето държи в дясната си ръка тази котва. Тази котва, заедно с един бял гълъб върху погача, сме я вкопали преди години при освещаването на позиционирания бял кръст на мястото. Котвата е точно на мястото под кръста. Кръстът е получен като идея от един от тогавашните сътрудници. Понастоящем се намира на терен на Ратиките. Интересно е, че котвата също така сега се вкопава на Лъвов мост, и на Орлов мост, там където беше легнал Св. Йоан Рилски. Идва мисъл от леля Ванга, че това, което идва, трябва да се приеме. Това, което хвърля Бог тук на Земята, в земята свята на България, в град София и на Ратиките, е Божествена котва на щастието. А Светите София, Вяра, Надежда и Любов са закачени с тази котва. Леля Ванга пламенно казва към Верето: „Запомни, не е за смях, а за благословление, не е за изумление, а за приемане. Това, което хвърля тук Господ на Земята, тук в тази столица свята, в храма на Св. Мина, котва на щастието се нарича“. Ванга се обръща с молба да кажем на всички хора да искат щастие и да вярват в него, тъй като това е смисълът на човешкия живот – да са щастливи. „Бог затова ви праща, да проявите щастлив, блажен живот. Това, че сте в мъка, е заблуждение на тъмната ложа. Трябва да престанат да ви заблуждават и да ви държат в тази вечна мъка. Бог иска да ви открие пътя на щастието и да ви върне в лоното си, в Него. Искайте го, вярвайте го. Не си го забранявайте сами. Амин!“ Верка е тук и е направила всички тези усилия и я боли, за да може през тези всички години на труд с любов, същинските 15 от които предстоят, да го отключим успешно проявлението на щастието в живота на човеците. Прибрахме и прибираме Пандорината кутия и нейното съдържимо и отваряме и усвояваме елементите на щастието. Ванга казва на Верето: „Не спирай да го повтаряш и да го излъчваш, както подобава. Ще го постигнете като се заобичате от душа и сърце. Както ви каза и завеща Исус Христос и Неговия прозрял същността на завета Господен ученик Св. Йоан Богослов“. Постигането на щастието минава през усвояването на Божията Любов. Ето това е тази нишка червено-златиста от картината. Ванга казва. „Повярвайте ми, България ще бъде държава на щастливи хора. Ти го знаеш, ти слезе от небето с тази идея“ – се обръща леля Ванга към нея и присъстващите. „Не позволявай тук съмненията на хората да я нарушават и затъмняват“. „Така е, точно с тази идея сме слезли“ – потвърждава Вера. Затова ни виждаш щастливи последните дни. Затова и приятелите са се смели, като са отишли на баните на Богородична стъпка в неделя (Хасковските мин. Бани), за да може успешно да се заземи неприкосновена тази енергия. Подобното привлича подобно – закон, който действа навсякъде – и в науката и в живота. Ние не може да сме в тъга и съмнение, когато искаме и трябва да въдворим успешно щастието, нали? Това, което трябва да бъде въдворено, за да стане благополучно, е необходимо да се излъчи автентично, непоколебимо, стабилно, нагледно. Затова ви показахме видението вчера как леля Вера щастлива и спокойна мете площада на Орлов мост и останалите улици и площади в прекрасната българска столица.

Всички заедно благодарим за това, което съпреживяваме и това, което се насърчава. Светиите заявяват, че е записано в Учредителния протокол на новото правителство след изборите като първа задача – да се посвети кабинета на въдворяване на щастие в народа и държавата. Това значи обезпеченост с предвидените и спуснати Божии блага. Има голям списък от Бог за Св. Мария Магдалена и тя трябва да го изпълни. Ще има 50% повече за пенсионерите от новото правителство. Подобава и да пребъде. Парите ги има, властите и отговорните за контрол са подкупни. Не си гледат добре и отговорно работата и не прибират това, което трябва от този, които крадат безогледно. Край на това. Чашата преля. Дотук с това. Това трябва да го направят данъчните инспектори, прокурорите и съдиите, а не да вземат рушвети и да се оставят да бъдат заплашвани и подкупвани безпардонно и поголовно. Призив от светиите към всички. „Свършете това, за което ви се плаща отговорно и сте избрали, надлежно и съвестно. Бог повелява да съдите и разследвате право и честно по закон. Приложете закона навсякъде, особено за богатите и безпардонните.“

Орел и лъв в едно

По време на сеанса се работи интензивно с мозъка и сърцето на пациенти, като това бе съпроводено с усещания в мозъка вътре в главата, не само при пациентите, но и при леля Вера. Пациентката, която съпреживява това, което Св. Анна съпреживява, каза, че се е превърнала в орел и е влязла в орела, а оттам после и в лъва на Лъвовия мост. Това е духовната функция на Св. Анна, която е съпреживяла пациентката. Тя телом е малка, но духовно е огромна. Тя е олицетворение на небосвода на планетата. Отправя апел за смирение, съпричастност, за взаимно уважение. Целта е Божието присъствие да слезе осезаемо от Небето на Земята. Небето и Земята успешно да се слеят. Земята да се обожи. Орелът лети в небето, а лъвът по земята ходи.

Накрая на сеанса се оформя светлинен триъгълник с участието на леля Вера, Св. Стойна и леля Ванга при съучастието на две от пациентките в стаята. Една от пациентките свидетелства в края на сеанса, че е имало манипулация в сърцето при нея, която наподобява безкръвна операция, като подходът към сърцето е осъществен отзад, през лявата плешка. Всички благодарят на Бог на финал за въдвореното.

/Получено и записано чрез Петър Д./

Съпреживяно при леля Вера на 16.07.2020 

Денят на Св. Атиноген и десетте му ученици

Това е Платон или имам Хасан. Ден е също така на Св. мъченица Юлия. Тя е била хетерата Таис при Александър Македонски, близка приятелка на Александър и неговия пълководец Птолемей Сотер. Тя се определя като принцесата Фантагиро от известната италианска детска приказка. Това е и ден на Св. Йоан Търновски (Трапезицки), който е превъплътен от българския цар Самуил.

По време на сеанса се реализира връзка с космическата прародина на българите Фанагория. Стана опъване на Христовата шатра – юрта над земята и във храма. Тя е изградена от платно на бели и червени квадрати, ханската юрта. Космическата прародина на прабългарите е планетата  Фанагория в съзвездие Рак (Костенурка). Там се води природосъобразен живот. Исус Христос се е подготвял там за мисията си на Земята. Фанагория е свързана с Плиска и Мадара. В природното светилище на Мадара и в старата столица Плиска има физически доказателства и свидетелства за прародината на българите в Космоса.

Христос като бегач взе под мишница храма под формата на шатра, отивайки в лоното на съзвездие Рак и връщайки се оттам с друг тип обновена конусовидна шатра от светлина – прозрачна, която грижливо закрепи на терен на Ратиките, и която той откри, че е Христовата шатра в човека и в планетата. Даде се информация, че тя е свързана на телесно ниво с нервната система, хипоталамуса и церебралната нервна система. Виждат се трима – четирима човека с подобна симптоматика в поведението, свързана с неврологични дегенеративни заболявания и монахиня по пътя – Св. мъченица Юлия Девица – Фантагиро – Таис, обединителка на различните звена.

Опъна се Христовата шатра най-отгоре върху храма на планетата Земя през България и космическата прародина на българите. Показа се как каца космически кораб с хановете на Мадара. Новата шатра е изградена от червено-бели квадрати с конусовидна форма, има знак на шатрата 681. Видението символизира възстановеното ханско достойнство на България, свързано със същината на прабългарската титла хан и овластяването на цар Калоян в наричаната от светиите Калоянова България или свободна България, която се реализира в момента. Днес всички светии са много весели и спокойни и идват преобразени като деца.

Другото, което се онагледи, че днешното събитие и въдворяваната енергия е свързана с името на имам Хасан, Платон, Св. Атиноген. Усещаше се присъствието на Платон, който е Св. Апостол Симон Кананит през цялото време като присъствие пред иконата на Исус Христос. В центъра на храма бе позиционирана иконата на Св. Марина в два екземпляра, залепени гръб за гръб, едната насочена към земята, а другата – към небето. Присъстваха и св. 40 мъченици. Това е свитата или дворцовата стража на Исус Христос, които го бяха наобиколили като компания от деца. Дойде откровението 1 за 40 и 40 за 1 в духа на мускетарския принцип един за всички и всички за един. Един от светите 40 мъченици, вероятно Васил Левски, издигна нагоре числото 17, което започна да свети в синя неонова светлина и да се върти около оста си по посока на часовниковата стрелка. Ной заяви да очакваме изненади и обрат в деня на вота на недоверие. Бог властва в България и прави всичко възможно за консенсус с всички, особено с тези, които са под влияние или обладани. Отстраняване може да последва, ако не се съвземат или поправят.

Цар Калоян като назначен Христов наместник за България, заклет на поста от Св. патриарх Евтимий, плаче от името на Исус Христос и пролива сълзи за тези, които са се продали за пари. Изначална доброта излъчват и съдържат сълзите на Христос. Те попиват зад паметника на Цар Освободител и имат целебен ефект. Изписа се дъгата – израз на мир, любов и светлина. В храма по-предния ден се изписа „Успех“, а на 15 юли се изписа „Добро“. Св. Христина – дъщерята на Исус Христос се въплъти в пространството под паметника на Цар Освободител и се постави като маяк от светлина на коня зад Цар Освободител. Тя излъчва много силно и искрящо сияние, благодарност и доверчивост да бъде просветителската мисия проявена.

Св. Кирик и Св. Юлита се проявяват като гигантска сепия и нейното дете. Те излъчиха и вляха по цялата земя и пред парламента мастило на истината. Това е мастилото на законотворчеството. Леля Вера като въплъщение на Божията справедливост е законотворец по дух, като нейната помощничка и заместничка Станка Никулица Спасо-Еленина – първата българска поетеса.

Дойде Владимир Путин, който е въплъщение на Чингис хан с духа си да поиска прошка и да се покае за това, което причинява човешката му същност на България в момента. Казано му бе, че той ще си понесе кармичните последици, като ще загине от насилствена смърт, каквато е причинил на мнозина. Ще бъде убит от собствените си велможи. Звяр и убиец многократен. Предсрочно прекратен мандат поради смърт. Той ще пребивава в бездната за убиване на хора и незачитане на живота като Божи дар и нападение над независимите държави, изнасилване и системен тормоз. Изтрива се, ако не се поправи.

Онагледи се, че леля Ванга е работила съвместно с пациент през цялата предходна нощ, като тя се изрази, че заедно са вадили кестените от огъня. Това, което като усещане се е запазило, е, че са осъществени жречески методи от древния Египет, от времето на бог Птах. Всичко това е свързано с етап от възкресението на Златния век, или културата на ненасилието и мира  – т.нар. Златен век на Земята и човечеството. И то особено осезаемо проявен в България. В заключение отново се заяви, че храмът на Бог е в сърцата на съществата. Това е обителта на Бог, в която той обитава и се проявява, като насърчава щедро проявата на живота чрез любов в сърцето. Бог е любов и сърцето усеща това.

/Получено и записано чрез Петър Д./

Съпреживяно при леля Вера на 15.07.2020

Денят на Св. Кирик и Юлита

Св. Кирик е Св. Ангел Лерински. На 15 юли е денят, в който се почита паметта на Св. Княз Владимир Равноапостолен. Той е превъплъщение на Св. Константин и фараон Ехнатон или на Аменхотеп ІV.

Даде се откровение, че Салвадор Дали е превъплъщение на св. Доримедонт. По време на сеанса присъства също така царят на елфите и феите Оберон от Шекспировата комедия „Сън в лятна нощ“. Той се превъплъщава като Св. Приск, честването на паметта на който е на 21 септември.

По време на сеанса се помогна на настоящия министър-председател да се пречисти от магично въздействие за смърт чрез сърцето. Даде се послание, че предстоят рокади в кабинета, като се каза, че начело ще бъде в един момент Томислав Дончев, а Бойко Борисов ще се оттегли от активната политика. Подчерта се, че ще има богоугодна власт в България, и че властта се дава от Бог на хората, които я упражняват. Подчерта се също така, че България е управлявана от Бог.

Покри се целия храм с множество бели кали. Това е цветето на душата на планетата Земя. От всеки цвят се събра златен прашец от центъра и се направи нишка, с която се изпредоха два гоблена със съдействието на леля Вера. На първия гоблен е изобразен Архангел Михаил с ореол. Отзад напред през този образ на Архангел Михаил се прекара премиерът Бойко Борисов, а после гобленът влезе в парламента и започна да се поставя върху депутатите, които си седяха на банките, като се започна от групата на БСП и се премина надясно. Бойко Борисов ще си съхрани поста за определено време, преди се оттегли от активната политика. Жената, която е въплъщение на Св. Мария Магдалена, която трябва да поеме поста след него, каза, че все още е наникъде и няма готовност да поеме властта. В тази връзка Св. Богородица Дева Мария доведе преродения цар Калоян – Светият Крал, който е прероден от светия цар и пророк Давид от библията, а преди цар Калоян се преражда като Св. цар Давид Български – брат на цар Самуил. Св. Богородица в предишно нейно превъплъщение е била майката на библейския цар Давид. Този смирен дух е бил Хан Аспарух – основателят на българската държава. Дава се във видението образ на мъж с костюм, много ерудиран и смирен, дипломат от кариерата с диплома по международни и икономически отношения, като се показва, че той ще дойде от чужбина в България. Той ще има партия, която ще стои зад него. Той ще олицетворява властта на Христос в Божия хаганат България. България е Христов Божи хаганат на земята. Осмият е българин. Запали се нов огън днес в онгъла –огнището на земята, обединителен огън. Чрез хан Аспарух, превъплътен в този мъж с костюма, ще управлява Бог като хан в България. С него ще управляват духовете на всички български ханове. Бог каза, че първият кон, който оседлава, е българският кон в лицето на българската нация и народ, обединен в лоното Авраамово. Леля Ванга и Господ Исус Христос слязоха при протестиращите и проведоха разговори с всеки един от тях.

Вторият гоблен е на Св. Йоан Кръстител, насочен с лице към протестиращите и долепен до този на Архангел Михаил.

През цялото време се работи върху тялото на пациентка, която присъства, като по този начин се работи и върху тялото на министър-председателя, за да се изчисти от негативната енергия, която е полепнала по него. Тя цялата се усеща в огън – триножник.

/Получено и записано чрез Петър Д./