ВЕРА НАЧАЛОТО

Kniga korica

Първата книга на Вера Тодорова вече е факт. В нея лечителката разказва за началото на своя път. Засега се разпространява само чрез поръчка на електронен адрес todorova_vera@abv.bg. Цената е 10 лева.

Манастирски комплекс “Свети Мина”

 

Една от най-важните задачи, поставени свише на лечителката Вера, е изграждането на храм (манастирски комплекс) на името на Св. Мина в местността “Ратиките”, община Гоце Делчев. Храмът ще бъде място, където може по-бързо да се преминава духовно от земния свят (земното измерение) в света (измеренията) на Божественото, докато човек продължава да пребивава на Земята.

Местността „Ратиките“ е отдавнашен източник на положителна енергия, идваща от Земята. Храмът ще я поема с формите си и ще я излъчва наоколо и надалеч. Мястото е свещено и лековито. Преди много години там е имало черква, но е била разрушена. С помощта на Вера отново ще се възроди Света Обител. До храма, в манастирския комплекс, ще има и лечебница, която ще приема всички нуждаещи се от лечение. Ще могат да идват и отсядат временно хора от всякакви населени места, държави и религии, обединени от вярата в Светлото начало и от потребността да бъдат лекувани или да помагат при лечението, да споделят и беседват с други като тях, да прилагат здравословен за тялото и духа начин на живот.

До построяването на манастирския комплекс, на истинския храм в местността „Ратиките“, холът в апартамента на Вера е мястото за провеждане на духовното лечение. То е осветено като храм, за лечение и “повдигане” на телата и душите.

Чрез духовни послания е предадена информация, че храмът вече съществува в по-висшите измерения, той е благословен от Света Троица и е даден на хората, за да подпомага тяхното лечение, пречистване, облагородяване и духовно познание. Храмът трябва да бъде пренесен във физическото измерение с помощта на всички хора, които са готови за тази мисия и искрено желаят да я подкрепят по един или друг начин.

С помощта на Бога и мнозина добри хора, вече е изготвен архитектурният план на храма, а в процес на изготвяне е проектът за останалите постройки в комплекса. Поземленият парцел, върху който ще бъде разположен комплексът, е собственост (по наследство) на Вера, осигурено е водоснабдяване и електрифициране. Строежът ще бъде извършен от името на фондация “Свети Мина”.

Благодарим на всички, които ни подадоха ръка в най-трудните моменти! Специални благодарности на архитект Димитър Андрейчин, който беше избран и посочен свише на Вера, за това, че с готовност и усърдие направи проекта на храма, напълно безвъзмездно.

С признателност приемаме съдействие под всякаква форма за успешното изграждане на манастирския комплекс, за да се осъществи по-скоро Божията воля и мечтата на лечителката Вера за създаване на център на вярата и здравето на това свято място.