Исус Христос: Спокойствие, любов и мир носете!

Хайде напиши словата, идещи от светлината!

Тук сте се събрали до светлината – кръста Господен донесох сега. Всеки се докосна до него и върви в светлина. В душите вярата върнете. Спокойствие, любов и мир носете! Пътят продължете! На светлоносците благодаря – това е мисията ви за спасение на Майката Земя!

Недейте се страхува, а се веселете и вярата в себе си носете! Ще бъда вашата светлина. Ще ви водя аз по пътя на духа! Земята е благословена и от Бога подкрепена. Подкрепям ви и аз сега. Не ще оставя ни една душа. Затуй сега съм тук. Сега, за да усетите подкрепата и обичта и нищо да не смущава вашата душа.

Благодаря на всички вас сега! Обичам ви и ви подкрепям по пътя на духа.

Кажи на Вера, че основите положи тя и съгражда храм от светлина. Много хора ще се настанят в него, защото това е пътят, избран от нея и от вас. Благословени вие бъдете и храма на любовта изградете!

Благодаря на всеки един за помощта!

Изпълни танца на душата, както танцуваме танца на Земята! Не бързай ти, по ритъма се спусни, с любов се огради и танца с доброта ти зареди!