Съпреживяно при леля Вера на 17.10.2019 г.

Денят е свързан със Свети безсребърници Козма и Дамян Аравийски и енергията се проявява през тяхната икона, като се работи директно на терен в храма върху очния нерв, свързан с третото око. Реактивация на очния нерв за подобрено възприятие на светлината.

Въдвори се тронът, креслото на свободата в храма на Земята и в храма на човешките същества, който е в сърцето на тялото им. Това стана чрез механизъм на т. нар. Божествен кран (кулокран), който се реактивира и обнови. На телесно ниво той представлява взаимосвързаност под формата на кран между сърцето и мозъка. посредством кръвоснабдяването. Представлява по принцип автоматизирана система за повдигане на товари, рашифроването им и разширението им до физическото ниво на проявление в материята и втъкаването им в организмите. Нарича се кран на Христос или Божествен кран. Представлява кулокран – съчетание от кран и кула. Откопахме го от земята и го въдворихме за Божествената му функция т. е. го реактивирахме на физическия план. На планетарно ниво той е свързан с най-високата планинска част на Хималаите – Джомолунгма. Едновременно се рестартира механизмът на този кран в човешкото тяло и на планетно ниво. Той е вроден механизъм на саморегулация, самолечение и самовъзстановяване чрез Духа, посредством Светлина, която напоява сърцето и мозъка и през кръвта се доставя до органите и реализира в тях изцерението. Този механизъм наподобява оседлаване на коня – човек. Духът или висшия „Аз“ е ездачът, който обновява и одухотворява човека. Оформи се картина на креслото в неговия духовен облик върху леля Вера. Торсът облегалката или същинската част на креслото е изградена от Св. Дева Мария, в чието лоно е Исус Христос, като на иконата Знамение. Дясно рамо или дясна ръка е Св. Мина, дясна длан или дясна ръкохватка е Св. Козма, десен крак е Св. Димитър. Ляво рамо и лява ръка е Св. Николай, лява ръкохватка или лява длан е Св. Дамян, ляв крак е Св. Георги. Върху лявата длан на леля Вера се отпечата енергийно Св. Дамян, а върху дясната длан – Св. Козма. Исус Христос се проявява понастоящем при своето второ пришествие и на практика в осмото си проявление на Земята именно чрез Св. Козма и Св. Дамян  – Свети безсребърници и лечители, олицетворение на целебната сила и мощ на Бог. Те са двамата архангели, които го носят на ръце между тях при това му проявление.

Кулокранът е и радиорелейна станция за втичане на Божествена енергия в тялото на организмите през кръвта от сърцето, която по-нататък оросява мозъка и активира оздравяването на боледуващите органи и системи. Работи се върху лявата половина на тялото на леля Вера, което искри в лъч от светлина. Концентрира се енергия в междинния мозък,  в хипоталамуса и хипофизата. Тази част от телата е унаследена от Светия Дух и от Божествената Майка. Така се одухотворява материята чрез посочения и онагледяван механизъм. Кранът е на практика и антена – кула за пряко и непосредствено заземяване на енергия и светлина от Духа в тялото, което той обитава, своего рода гръмоотвод. Това става основно през хипофизата и хипоталамуса на телесно ниво. Даде се също така картина на целия опорно-двигателен апарат на човешкия организъм – проява на нова скелетна структура. Въдворяване на обновено кръвообразуване и кръвен синтез, одухотворяване на съставните елементи на кръвта. Христос и Христовата енергия лекува боледуващите органи и системи именно чрез кръвта и нейните съставни елементи. Осигуряването на този тип кръвоснабдяване втича новите светлинни органи в плътта и ги вгражда с цел оздравяване. Възкръсва огнената природа на човечеството. Всъщност, плътта става огнена чрез Христа, пречиства се и се обновява, става здрава така както е създадена по първичен замисъл от Твореца. Човек свети и става светлинен човек или светещ човек – човек – слънце.

/Получено и записано чрез Петър Д./