Съпреживяно при леля Вера на 15.10.2019 г.

Спусна се от високото измерение камбана на мира и се възкачи през храма на Св. Мина в Балдево в храма на планетата Земя, като се окачи под номер 8 на покрива на света в камбанарията на планетарния храм на връх Джомолунгма. Чрез нея и през нея звучи зов за общочовешко помирение и планетарен мир. В нея отеква сърцето на Отца и е маркирана с насочен с върха нагоре равностранен триъгълник. Зовът на камбаната е „Мир вам“.

Втора камбана се приземи също през храма за църквата на Св. Архангел Михаил във Велико Търново. Това е храм на закрилата, на защитата, на водачеството. Храм на проправения път и въдворената справедливост и свобода на Земята. Новият водач в пустинята на освобождаващите се от духовно робство. Тя е камбана на безсмъртието, възнесението и възкресението. Зовът на камбаната е „Лазаре, стани и ходи“. Двете камбани в съвкупност, понеже са свързани с обща ос, изразяват и проявяват цитата от евангелието „Който възнесе себе си, ще се смири и който смири себе си, ще се възнесе“ (Матей 23;12). Камбаните са под номер 8 и 9 в звънарницата на планетарния храм Земя. Чрез тези камбани се проявява Христос на Земята, лекувайки я и проправяйки пътя на свободата в сърцата на съществата, които я обитават. Тялото на камбаната на мира и отливка от сърцето на леля Вера. Езикът е свъразн с Елохим Мир. Тялото на камбаната на възнесението е отливка от сърцето на леля Слава. Този ден е свързан с Георги Раковски. Той прави камбаните от светлина в качеството си на камбанолеяр на Бог. Той е майстор по камбанолеене – камбанолеене от душа и сърце. Съединителната тъкан на организмите се реструктурира под въздействието на тези две камбани. Нов сърдечен ритъм на живот се въдворява. Космичната любов се проявява именно в биоритъма, в пулса на сърцето в телата на съществата на земята. Чрез този механизъм плавно и постепенно се хармонизира и повишава честотата на планетарното и общочовешко ниво на проявление на живота. Направи се свръзка между планетарната звънарница на Джомолунгма, паметника на камбаните, изграден от Людмила Живкова и камбаната в храма на Св. Мина в Балдево, пазителка на който е леля Вера. На тази камбана пише „От Бог сътворено, за хората изградено“ и Вера е ръката на Бог. Звученето на тази камбана е в пълен сихрон с камбаната на паметника на Камбаните и тази в звънарницата на планетата.

Храмът – кораб на Св. Мина и храмът – кораб на Арх. Михаил вървят в тандем по пътя на реализация на духовната свобода на Земята и всичките й обитатели. През тях се осъществява новия изход на Земята на равнището на Божествената свобода. Камбаната на мира е бордовата камбана на Св. Мина, а камбаната на възнесението е бордовата камбана на Арх. Михаил, съответно в Балдево и във Велико Търново. Първата символизира умиротворение, уравновесяване и подредба, а втората – възнесение и възкачване.

Камбаната на храма е така заземена, че се чува по цялата Земя. Дарува се на всеки инструмента на неговото призвание и творческо съзидание или съратничество от Бог, като негов сътворец. При една от присъстващите дами това беше като символ копието на Св. Георги Победоносец.

Цветът на звъна на камбаната на мира е розово-бял. Нотата е До. На втората камбана е синьо-бял и нотата е Ре. Отляти са в райската леярна.

Забелязано бе и воденично колело, което е свързано със сърцата на всички хора на Земята, съпроводено с множество знаци и геометрични фигури – градивни елементи на съществуващата реалност на финото по-високо ниво.

Съвсем в началото се появи Свети Георги Победоносец на бял кон и покани човек от пристъстващите да седне зад него на седлото на коня, след което те се пренесоха заедно на терена на манастира в местността Ратиките край Балдево. Там именно бе дарено на жената копието.

Даде се съвсем в началото благословление със знака на Св. Троица – изправен нагоре равностранен триъгълник, насочен към дясното рамо на всеки един от присъстващите, зад който прозираха силуетите на Господ Исус Христос и Св. Козма и Дамян, свързани с върховете на триъгълника.

Осмото проявление на Христос е свързано с тяхната дейност като лечители, защото Бог се явява като миротворец и лечител. Целта е планетата да се освободи от болестите и да се умиротвори чрез силата на Духа.

/Получено и записано чрез Петър Д./

Пояснение от свободната енциклопедия Уикипедия:

Джомолунгма: „Богинята-майка на света“; на непалски: Сагарматха: „Високо в небесата“ е връх в Хималаите, най-високият от 14-те планински върхове осемхилядници, в Азия и на Земята. По известен днес на хората от запад като връх Еверест. Той е най-високият връх на Земята с височина 8848,20 метра.