Съпреживяно при леля Вера на 22.10.2019 г.

Това е денят на Свети Аверкий Йераполски епископ. По време на сеанса се работи с вградената в храма машина на времето. Премина се през проход и се осъществи пътуване във времето напред, за да се ускори проявлението на лечебния ефект. Работи се за прочистване на организма през далака, извърши се лечение на сърцето, както при пациенти, така и на Земята, лечение на нарушеното оросяване, свързано с чистене на кръвоносните съдове, разширяване и подобрение на кръвообращението. Освобождаване на отпадни продукти от организма. Вътрешно пречистване чрез огън. Позитронна реактивация и възстановяване на костен мозък и гръбначни прешлени.

На енергийно ниво храмът е напълно готов. Камбаната му представлява фар, който осветява цялата Земя. Препоръчва се да се инициира дарителска кампания за храма и се каза, че един човек ще даде основен паричен принос. Онагледи се във видение храма, който е и духовен университет и духовна лечебница, като се показа пода на храма под формата на шахматна дъска от бели и черни квадрати. По време на сеанса непрекъснато се появяваха видения от червени мушката и розови лалета. Розовите лалета са символ на радост и успокоение.

По време на сеанса пациентите се усещат като в огън – много приятен, лечебен, пречистващ огън, който обхваща цялото същество. Идва едновременно от Земята и от Небето. Това преживяване е съпроводено с хлътване на възглавничките по пръстите на ръцете и дланите на леля Вера, като структурата наподобява тази на мозъчната кора. Даде се картина, че двете длани са свързани с двете полукълба на мозъка. Наред с пътуване в бъдещето, съпроводено от преминаване през времето и пространството, се направи и съвкупно лечение на опорно-двигателния апарат на пациенти, при което самият пациент се видя лазещ по тревата на мястото на храма край Балдево. Целта е оздравяване на коленните стави, след което самото тяло е приведено в легнало положение във въздуха, като усещането наподобява левитация над терена.

През цялото това време Света Анна работи чрез нейната икона и цялото това взаимодействие е съпроводено с интензивно изтръпване на ръката. Свети Антоний засвидетелства, че съоръжението вече работи на мястото на бъдещия храм край Балдево и ще последва физическото му построяване. По време на целия сеанс се усеща присъствието на Свети Николай Мирликийски Чудотворец и на ученика на Учителя Петър Дънов – Тодор Стоименов. Те способстват за този проход-пътуване във времето.

Дойде посланието към леля Вера: „Помни, така ти е определено. Така се даде със заровете на съдбата. Започваш с Левски и с Ботев ще завършиш при въдворяването на Божествената свобода на Земята“.

Инициализира се ускоряване на възстановителния процес чрез движение напред във времето. Работи се за постигане на чистота, порядък и здраве на тялото. Даде се думата „свекърва“ и се каза, че в духовен план днес е реализирано това, което се съдържа в тази дума. Вера е свекърва. Това е постановка от Антон Страшимиров. Осъществи се пренос на елемент от храма на Света Анна в храма на Земята на Света Дева Мария. Този пренос е свързан с Божественото проявление на Богинята Майка на Земята. Това беше на практика като заземяване на Божествен вектор – направление на движение – Божествен стремеж за хармония Божия в нас. Да го изтеглим и да се прояви Божият стремеж към хармония и съвършенство, вложен в нас.

Леля Вера пояснява как се прави лечението на астрално ниво през астралното тяло и от разстояние, неприсъствено или дистанционно под ръководството на Светия Дух и съработничеството на светиите – виж за подробности посланието на Свети Мина: Послание от Свети Мина

 /Получено и записано чрез Петър Д./